Intervjuträning för alla ledare hos Arla

Stockholm mejeri Arla har med vår hjälp utbildat alla sina ledare i rekrytering.

Stockholm mejeri Arla är Sveriges största mejeri räknat till antalet medarbetare. Här arbetar omkring 650 medarbetare med att tillverka och distribuera färska mejeriprodukter. Sedan samarbetet mellan HOME of Recruitment och Stockholm mejeri Arla inleddes dricker jag min dagliga mjölk med stor andakt. En imponerande produktion och distribution ligger bakom varje klunk. Att det krävs ”rätt person på rätt plats” i detta häftiga produktionsbolag är ingen underdrift.

Angelica Moland är HR Business Partner på Arla Foods.

Hej Angelica, varför har ni valt att satsa på en rekryteringsutbildning för era chefer?

Stockholm mejeri Arla har, liksom andra arbetsgivare, en stor utmaning inom området kompetensförsörjning de kommande åren. Vi behöver attrahera och rekrytera kompetenta medarbetare samt satsa på kompetensutveckling av nuvarande anställda. Inom ramen för våra strategiska mål ställs höga krav att vi har rätt personer på rätt plats. Sannolikheten att vi anställer dessa personer vet vi ökar om vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering. Vi upplever också att våra kandidater som kommer i kontakt med oss i rekryteringssammanhang får med sig en god upplevelse och i större utsträckning är benägna att söka igen sedan vi infört kompetensbaserad rekrytering. Att vi även har lyckats bli mer resurseffektiva när vi lämnade ”traditionell rekryteringsmetodik” ser jag som en stor bonus!

Vad var viktigt i valet av leverantör av utbildning?

För mig var det viktigt att den leverantör jag tillslut valde kunde skapa effekt så att vi kunde få mätbar avkastning på investeringen. Vidare fanns kravet att leverantören fanns med genom hela implementeringen, något jag i min research upptäckte att inte alla leverantörer erbjöd.

Vilka utmaningar finns i att utbilda cheferna i rekrytering?

På Stockholm Mejeri har vi förmånen att jobba med mycket erfarna chefer och ledare som brinner för sitt arbete. Med det sagt tror jag också att en rädsla hos ledarna har varit att inte lyckats fullt ut i tekniken. Lösningen på den utmaningen stavas; träning, träning, träning. Och att våga misslyckas förstås!

Hur har utbildningen mottagits?

Övervägande positivt. Men jag tror också många chefer och ledare har fått möta och utmana sina egna ”sanningar” kring rekrytering som de burit med sig i många år. Vi har haft många skratt och diskussioner kring hur deras arbete med rekrytering utvecklats genom åren.

Stort tack Angelica, och tack för latten!

Vill du också utbilda verksamheten i intervjuteknik, rekryteringsfällor och vikten av en god kandidatupplevelse? Hör av er till oss så hittar vi ett bra upplägg för just era behov.