Forsen har hämtat hem sin rekrytering

Forsen hanterar sin rekrytering på egen hand. Här berättar Annika Åredal och Li Sjöström om varför och hur de tillsammans med Emelie Wedin - konsult på HOME of Recruitment - jobbar med att hitta rätt kompetens till Forsen, idag och framöver.

Hej Li och Annika. Så kul att vi på HOME of Recruitment får samarbeta med er kring er kompetensförsörjning. Vill ni börja med att berätta - varför har Forsen valt att ta hem rekryteringen, och arbeta med detta inhouse? Vad ser ni för fördelar med det?

"Absolut! Vi har arbetat på detta vis i 6 år och ser enorma fördelar. Det är dels kostnadsbesparande. Innan så betalade vi stora summor till externa leverantörer där vi ofta kände att vi inte fick ut det vi ville då de inte förstod exakt vad för profiler vi ville ha och kvaliteten var inte tillräckligt hög. Det blev alltså riktigt dyrt, då vi betalade för något vi inte fick.

Det är också en fördel när det handlar om att bygga och behålla vårt varumärke. Vi på HR Forsen kan vårt företag absolut bäst och får ett helt annat förtroende när vi ringer kandidater än när det är externa headhunters, speciellt som branschen sett ut sista åren med ett otroligt högt tryck. Vi har koll på vad som sägs och hur vårt företag presenteras. Vårt varumärke och vår starka ”forsenkultur” är viktigt och säger en headhunter fel saker kan det stjälpa mer än hjälpa oss och skada oss på längre sikt.

Sist men inte minst arbetar vi hårt med att arbeta med rekrytering tillsammans med våra anställda som är mycket bra på att tipsa oss om potentiella kandidater. Vi jobbar tillsammans med rekryteringen, vilket är en styrka."  

Hur attraherar Forsen kandidater i en bransch där många sliter i samma kandidater?

Forsen har alltid haft en hög kompetens och fina projekt som bidragit till ett gott rykte. Vi har också flera år i rad benämnts som en av Sveriges bästa arbetsplatser vid Great Place To Work, vilket också bidragit till att många ser oss som en bra arbetsgivare där man trivs och har roligt tillsammans. Vår kultur är stark och något som lockar våra kandidater. Våra anställda är vårt viktigaste ansikte utåt och om de trivs och gör ett bra jobb så märks det i projekten och sprids externt.

Slutligen viktigt att alltid ha en hög professionalitet i hela rekryteringsprocessen och ta hand om alla kandidater som söker till oss på ett bra sätt. Alla är viktiga och även om det är nej tack nu kanske det är läge om ett år. Sånt sprider sig och ger en bra känsla kring ett företag.

Hur arbetar Forsen med sitt arbetsgivarvarumärke?

Som jag nämnde har vi flera år i rad deltagit i Great Place To Work som naturligtvis gett en hel del uppmärksamhet och bra bild av vårt företag. . Vi jobbar också med storytelling, där våra anställda i externa kanaler berättar hur det är att jobba hos oss och delar med sig av sina erfarenheter. Det bidrar till att sprida och ge fina glimtar från vårt företag och förstärker en positiv bild av oss som arbetsgivare.

Hur ser samarbetet ut med rekryterande chefer?

Vi har täta dialoger och regelbundna avstämningar med våra chefer kring vilka profiler som eftersöks och vilka projekt som är på gång där man eventuellt kan behöva förstärkning. Utöver det får vi  också information från dem om hur det ser ut på marknaden och vad som händer för att på det sättet veta om det är någonstans som vi kan finna lämpliga kandidater. En nära relation och bra samarbete med dem skapar också ett bra resultat!  

Slutligen, varför och på vilket sätt har ni valt att samarbeta med oss på HOME of Recruitment?

Vi valde HOME för att ni har hög kompetens inom ert område och är väldigt proffsiga. Vi har haft en inhyrd konsult hos oss några dagar per vecka som extra stöd för en föräldraledig HR administratör och det har fungerat otroligt bra. Konsulten kom in väldigt snabbt i arbetet och HOME of Recruitmeht har hela tiden varit måna om att stämma av med oss så att allt känns bra. Vi är väldigt nöjda och skulle inte tveka att använda er igen om vi hade det behovet.

Stort tack Li och Annika, vi är så glada för vårt samarbete!

Vill du ha hjälp eller bolla något kopplat till rekrytering inhouse, är du varmt välkommen att kontakta oss.