Beteendeförändring med digital inlärning

Hur får man till en beteendeförändring med hjälp av digital inlärning? Ladda ner vår guide för fem enkla tips. Och ta gärna ett titt på vår digitala rekryteringsutbildning.

Att genomföra utbildningsinsatser som får fäste i verksamheten och skapar bestående beteendeförändring är en av de största utmaningarna för att utbildning ska gå från kostnad till värde. Deltagarnas upplevelse efter
en utbildningsinsats och kursutvärderingarna kan visa toppbetyg, men varför är det så många som inte gör som de lärt sig?

Traditionella metoder för lärande ger en låg grad av ”lärtransfer”, det vill säga hur väl önskvärda beteenden faktiskt tillämpas efter en utbildning. Forskningen visar att det endast är ca 15 % av deltagare i traditionella utbildningsprogram som använder sina nyvunna kunskaper och färdigheter. De allra flesta (70 %) vill och försöker använda sina nya kunskaper men faller, trots en stark inre motivation, tillbaka i gamla beteendemönster.

Tillsammans med Promote, som är experter på digital inlärning, har vi tagit fram en digital rekryteringsutbildning. Ladda ner vår guide för fem tips för beteendeförändring med digital inlärning.

Lycka till!