Vad betyder egentligen "kompetensbaserad" rekrytering? #101

Det råder viss förvirring kring vad "kompetensbaserad" rekrytering handlar om. Detta vill vi råda bot på. Här går därför Anki och Josefin igenom och reder ut begreppen för att förhoppningsvis bidra till ökad samsyn.

Viktiga takeaways
  • Definiera begreppet kompetens
  • Identifiera och definiera potential och inneboende förutsättningar
  • Identifiera och definiera vilka beteenden som är rätt i kontexten
  • Medvetengör och belys dina fördomar, för att hantera dem
Medverkande
Anki-Stafwerfeldt-circle
Anki Stafwerfeldt, HOME of Recruitment
Josefin-sv
Josefin Malmer, HOME of Recruitment
Om Anki Stafwerfeldt

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering och kandidatupplevelse och agerar bollplank för HR och TA-team som vill skapa en TA-funktion i världsklass. Hjälper även våra kunder att rekrytera chefer och specialister på olika nivåer.

Om Josefin Malmer

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering. Spetskompetens inom rekrytering; kompetensbaserade urvalsmetoder, arbetspsykologiska testverktyg, intervjumetodik, assessment, personbedömning och design av urvalsprocesser.

 

Innehåll i avsnittet 

I det här avsnittet förtydligar Anki och Josefin vad komptensbaserad rekrytering är. Det finns en vanlig uppfattning att det riktar sig till att undersöka kandidaternas erfarenhet och utbildning, men det egentligen raka motsatsen till vad kompetensbaserad rekrytering innebär.  

Grunden till kompetensbaserat rekrytering är begreppet kompetens. Kompetens definieras på HOME of recruitment som: förmågan att kunna omsätta erfarenheter, kunskaper, personliga egenskaper och problemlösningsförmåga i framgångsrika beteenden i både den miljö och den roll man verkar i. Vi använder även en illustration av ett isberg som hjälper oss att förklara begreppet kompetens - mer ingående om det kan du lyssna på i avsnitt 100, eller läsa om i boken Rekryteringsboken för chefer.

Det som oftast är mest avgörande för att en person ska lyckas och trivas i en roll är de inneboende förutsättningar och potentialen som personen har. Det handlar om viljan att få fram “personen bakom CV:t”, eftrsom det inte är relevant att personen har rätt CV eller erfarenhet om den inte har rätt inneboende förutsättningar. Ytterligare uppstår även risken för en minskad kandiatpool om man fokuserar enbart på CV och erfarenheter, då man går miste om kandidater som har goda förutsättningar att lyckas i rollen.  

Med kompetensbaserad rekrytering, får man även med verksamhetens kontextuella värderingar. Rekryteringsarbete skiljer sig beroende på vilken kontext, verksamhet, bransch eller roll man befinner sig i. Att rekrytera värderingstyrt, handlar om att identifiera och definiera vilka beteenden man i kontexten finns rätt och riktiga – vad som är framgångsrikt i kontexten och vilka beteenden som reflekterar verksamhetens värdeord. Med kompetensbaserad rekrytering finns möjligheten att mäta om kandidaterna har rätt förutsättningar, potential och beteenden för kontexten på ett träffsäkert och rättvis sätt.  

En annan metod som innefattas i det kompetensbaserade arbetssättet är strävan mot fördomsfrirekrytering. På HOME är målet att arbeta objektivt, strukturellt och evidensbaserat med metoderna som finns att tillgå - men med en medvetenhet att fördomar finns inneboende implicit i oss. Man kan inte tro att man idag kan få till en helt fördomsfri rekryteringsprocess, eftersom det ändå är en människa involverad i rekryteringen. Och den stora rollen som människan har i rekrytering, gör att det alltid finns en risk för implicita fördomar. Omedvetet påverkas vår partiskhet mot andra människor, vilket gör att en process fri från fördom är svårt. Det man kan göra är att försöka medvetengöra och att belysa vilka fördomar man har och utifrån det försöka hantera dem. 

Sammanfattningsvis innebär kompetensbaserad rekrytering att man utgår från en bred definition av kompetens som kravprofilen byggs från. Att urvalsprocessen bygger på kravprofilen, att man använder evidensbaserade metoder tidigt i rekryteringen, att kravprofilen finns i processen som en rödtråd samt att alla involverade delar syn på vad och varför man arbetar kompetensbaserat.