Tester och intervju i kombination, hur gör man? #85

11 min
mars 2022
I detta avsnitt ger Josefin och Anki sina tips och råd kring hur du bäst kombinerar testresultat med intervju. Hur kan man vikta de olika urvalsmetoderna? Ska man anpassa sin intervju baserat på kandidatens testresultat? Om testet visar X men kandidaten beskriver Y, vad ska man då lita på? Detta och lite till ryms inom dessa 10 minuters lyssning.  
Hör Josefin & Anki berätta om:
  • Ska man anpassa kandidatens intervjufrågor efter testresultat? 
  • Vad man gör när testresultat skiljer sig från intervjusvar 
  • Vikten av en välarbetad kravprofil
  • Vad ger testresultaten för information?  
  • Vad ger intervjun för information? 
  • Vilken information är mest relevant kopplat till kravprofilen?
Medverkande
Anki-Stafwerfeldt-circle
Anki Stafwerfeldt, HOME of Recruitment
Josefin-sv
Josefin Malmer, HOME of Recruitment
Om Anki Stafwerfeldt

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering och kandidatupplevelse och agerar bollplank för HR och TA-team som vill skapa en TA-funktion i världsklass. Hjälper även våra kunder att rekrytera chefer och specialister på olika nivåer.

Om Josefin Malmer

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering. Spetskompetens inom rekrytering; kompetensbaserade urvalsmetoder, arbetspsykologiska testverktyg, intervjumetodik, assessment, personbedömning och design av urvalsprocesser.

 

Innehåll i avsnittet 

Josefin Malmer och Anki Stafwerfeldt diskuterar i avsnittet på vilket sätt man ska kombinera tester och intervjuer och hur man kan använda dessa två urvalsmetoder för att bygga en bredare bild kring kandidaten, som komplement till varandra. 

Anki och Josefin börjar med att diskutera kring huruvida man ska anpassa intervjun utifrån kandidatens testresultat eller inte. Vad säger Home of Recuitements gyllene regler om detta och när kan undantag göras? 

Rekryteraren besitter ansvar i att avväga vilken del i kravprofilen som väger tyngst. Om det är potentialen, de inneboende förutsättningarna som framkommer i testet, hur kandidaten tidigare agerat eller är det de formella kompetenserna? 

Kategori