Rekrytering: Personlighetstest #11

15 min.
Juni 2018
Personlighetstest är bra verktyg för att identifiera dina kandidaters förutsättningar att bete sig på ett framgångsrikt sätt i rollen - vem kommer passa väl in hos oss och också komma till sin rätt i de krav som ställs på jobbet? Men då gäller det att det är rätt storts test. Vad betyder egentligen normativa och ipsativa test? Och vad är Big Five?
Medverkande
Anki-Stafwerfeldt-circle
Anki Stafwerfeldt, HOME of Recruitment
Josefin-sv
Josefin Malmer, HOME of Recruitment
Om Anki Stafwerfeldt

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering och kandidatupplevelse och agerar bollplank för HR och TA-team som vill skapa en TA-funktion i världsklass. Hjälper även våra kunder att rekrytera chefer och specialister på olika nivåer.

Om Josefin Malmer

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering. Spetskompetens inom rekrytering; kompetensbaserade urvalsmetoder, arbetspsykologiska testverktyg, intervjumetodik, assessment, personbedömning och design av urvalsprocesser.

Sammanfattning

Personlighetstest är bra verktyg för att identifiera dina kandidaters förutsättningar att bete sig på ett framgångsrikt sätt i rollen - vem kommer passa väl in hos oss och också komma till sin rätt i de krav som ställs på jobbet? Men då gäller det att det är rätt storts test Vad betyder egentligen normativa och ipsativa test? Och vad är Big Five?

 

Kategori