Rekrytera mot mångfaldsmål, intervju med Therese Torstensson, Tele2 #64

40 min.
Nov 2020
I det här avsnittet berättar Therese Torstensson, Head of Talent Supply and Development på Tele2, hur Tele2 aktivt arbetar för att rekrytera gentemot de högt ställda målen att nå en större andel anställda kvinnor. Hur har de lyckats implementera detta i sin rekryteringsprocess? Vad har varit utmaningarna och vilka tips ger Therese till andra organisationer som vill utveckla sitt rekryteringsarbete för att nå mångfaldsmål? 
Medverkande
Anki-Stafwerfeldt-circle
Anki Stafwerfeldt, HOME of Recruitment
Therese Torstensson, Tele2
Om Anki Stafwerfeldt

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering och kandidatupplevelse och agerar bollplank för HR och TA-team som vill skapa en TA-funktion i världsklass. Hjälper även våra kunder att rekrytera chefer och specialister på olika nivåer.

Om Therese Torstensson

HR professional with 20 years of experience from various industries and as a consultant from one of the worlds leading consulting firms. Today Head of Practice Area Talent, Performance and Leadership at Telia Company. Before joining Telia, Therese worked at Tele2, Ericsson, Deutsche Bank and Deloitte.

Sammanfattning

I det här avsnittet berättar Therese Torstensson, Head of Talent Supply and Development på Tele2, hur Tele2 aktivt arbetar för att rekrytera gentemot de högt ställda målen att nå en större andel anställda kvinnor. Hur har de lyckats implementera detta i sin rekryteringsprocess? Vad har varit utmaningarna och vilka tips ger Therese till andra organisationer som vill utveckla sitt rekryteringsarbete för att nå mångfaldsmål? Det här och mycket annat berättar Therese om.