Maria Jansson om utvecklingsarbetet inom Göteborgs stad #87

25 min
april 2022
Hur får man med sig verksamhetens chefer i att arbeta kompetensbaserat och strukturerat med rekrytering? Det har Maria Jansson, senior konsult hos Home of Recruitment, svar på. I det här avsnittet berättar hon om det utvecklingsarbete hon bedrev inom Göteborgs stad för ett antal år sedan, mot mer kompetensbaserad rekrytering.  
Viktiga takeaways
  • Hur man får till en bra start på ett utvecklingsarbete. 
  • Rekryteringsstödet, dess upplägg och fokus. 
  • Förståelse kring hur och varför i ett utvecklingsarbete. 
  • Hantering av chefernas stressade vardag i implementeringen av nya rekryteringsprocesser. 
  • Utbildningsinsatser för rekryterande chefer. 
Medverkande
Josefin-sv
Josefin Malmer, HOME of Recruitment
Maria-Jansson-circle
Maria Jansson, HOME of Recruitment
Om Josefin Malmer

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering. Spetskompetens inom rekrytering; kompetensbaserade urvalsmetoder, arbetspsykologiska testverktyg, intervjumetodik, assessment, personbedömning och design av urvalsprocesser.

Om Maria Jansson

Ansvarar för HOME of Recruitments utbildningar inom kompetensbaserad rekrytering tillsammans med Josefin Malmer, och är dessutom regionansvarig i Göteborg.

 

Innehåll i avsnittet 

Maria börjar berätta om sin roll idag som regionchef i Göteborg på HOME of Recruitment. Hon delar med sig av sin bakgrund med gedigen erfarenhet av rekrytering inom både kommunal, statlig och privat verksamhet.  

Därefter delar Maria med sig av sina erfarenheter från utvecklingsarbetet i Göteborgs stad. Från en revision som visade på bristande rekryteringsprocesser till starten av ett pilotprojekt mot mer kompetensbaserad och kvalitativ rekrytering.  

Hon berättar om vikten av respekt mot chefernas vardag och att bygga förtroende och förståelse för nya arbetssätt. Hon beskriver också ett ökat krav på struktur i rekryteringsprocessen och att göra cheferna tryggare i sitt arbete.  

Avsnittet belyser hur ett ökat och rätt fokuserat rekryteringsstöd förbättrade arbetsmiljön för cheferna och ledde till klara förbättringar i nyckeltal kring rekrytering för staden.