Kompetensbaserad intervjuteknik, igen... #78

“Repetition är kunskapens moder”. I det här avsnittet beskriver Josefin och Anki hur S-B-R tekniken funkar. Kanske ett avsnitt att skicka vidare till nån som intervjuat dig med märkliga frågor så som “vad jobbar din man med?”, “vem var du på skolgården?” eller “vad väger ett jumbojet?" …! 
Hör mer om:
  • Knasiga frågor från intervjuer
  • Vilken typ av frågor är relevanta i en kompetensbaserad intervju? 
  • Hur du ökar träffsäkerheten i rekrytering, med intervjuteknik! 
  • S-B-R: situation-beteende-resultat 
  • Exempel på S-B-R
  • Hur man förbereder kandidater inför komptensbaserade intervjufrågor
  • Hur du gör med tystare kandidater
Medverkande
Anki-Stafwerfeldt-circle
Anki Stafwerfeldt, HOME of Recruitment
Josefin-sv
Josefin Malmer, HOME of Recruitment
Om Anki Stafwerfeldt

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering och kandidatupplevelse och agerar bollplank för HR och TA-team som vill skapa en TA-funktion i världsklass. Hjälper även våra kunder att rekrytera chefer och specialister på olika nivåer.

Om Josefin Malmer

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering. Spetskompetens inom rekrytering; kompetensbaserade urvalsmetoder, arbetspsykologiska testverktyg, intervjumetodik, assessment, personbedömning och design av urvalsprocesser.

 

Innehåll i avsnittet 

Anki och Josefin startar podden med att diskutera ett inlägg som Anki gjort på LinkedIn. I inlägget ställde Anki frågan “Vad har du fått för knasiga intervjufrågor?”, och kommentarsfältet fylldes av knasiga, diskriminerande och konstiga frågor av olika slag. Allt ifrån “Du är ju ganska ung, när ska ni ha tredje barnet” till “vem var du på skolgården?”. 

Anki påvisar att hon märker Haloeffekten i dessa frågor, att intervjuarna tillskriver vissa fakta som, duktig på sport i barndomen, med egenskaper eller prestationer som att vara en bra säljare. Josefin tar även upp fenomenet med frågor som “ska” säga något om en person, till exempelvis “vad har du för bok på nattduksbordet?”.  

Men är dessa frågor relevanta? Anki och Josefin menar att i dessa frågor råder intervjuarens preferenser och uppfattningar kring vilket svar som är bra eller inte. Frågorna blir inte kopplade till rollen eller kravprofilen och är bidragande till subjektivitet och inte till träffsäkerhet. 

Istället behövs relevanta frågor, kopplade mot kravprofilen. Både för att rekryteraren ska få relevant information kopplat till rollen och så att kandidaten upplever att rekryteringen sker på ett rättvist sätt.   

Hur ska man då göra detta? Anki och Josefin anser att alla frågor ska vara kopplade till det vi söker i kravprofilen. På HOME of Recruitment föreslås S-B-R tekniken. S-B-R utgår från en tanke att så som du har agerat i tidigare situationer kommer du med stor sannolikhet agera framåt. Josefin och Anki delar hur S-B-R går till, varför de använder modellen och ger några exempel på S-B-R intervjufrågor samt följdfrågor. 

Josefin och Anki berättar även om tips och knep för att förbereda kandidaten inför komptensbaserade intervjuer och hur man gör med tystare kandidater. Sammantaget ett avsnitt fullt av tips för kompetensbaserad intervjuteknik!