Kandidatupplevelse med Martin Svensson på Trustcruit #84

34 min
mars 2022
Att mäta kandidatupplevelse! Vad tycker kandidaterna om digitala intervjuer? Och om tester i rekryteringsprocessen? Det och mycket annat får du svar på i det här avsnittet, där Anki intervjuar Martin Svensson, Head of Sales och Customer Success på Trustcruit. Här får du också fler enkla tips kring vad du kan förändra eller lägga till för att förbättra era kandidaters upplevelser. 
Martin delar med sig av:
  • Kandidatupplevelsen efter ansökan, intervju och avslutad process
  • Hur ser återkopplingen i genomsnitt ut till kandidater? 
  • Kandidatupplevelsen i digitala intervjuer 
  • Varför uppskattar kandidaterna generellt digitala intervjuer mer? 
  • Återkoppling och kandidatkommunikation, vad förväntar sig kandidaterna? 
  • Tester i rekryteringsprocessen, vad tycker kandidaterna? 
  • Tips och enkla steg för förbättrad kandidatupplevelse! 
Medverkande
Anki-Stafwerfeldt-circle
Anki Stafwerfeldt, HOME of Recruitment
Martin Svensson, Trustcruit
Om Anki Stafwerfeldt

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering och kandidatupplevelse och agerar bollplank för HR och TA-team som vill skapa en TA-funktion i världsklass. Hjälper även våra kunder att rekrytera chefer och specialister på olika nivåer.

Om Martin Svensson

Candidate experience nerd with a data-driven approach at Trustcruit.com - a survey platform specialized in candidate, onboarding and hiring manager surveys all automated through your ATS. I've been in the HR-tech space for soon 5 years and I love working with customer success, and sales and as a leader seeing people grow and develop their skills.

 

Innehåll i avsnittet 

Martin delar i avsnittet sina erfarenheter och siffror ifrån Trustcruits långa resa med mätningar kring kandidatupplevelsen.  

Martin börjar att berätta hur Trustcruits mätningar genomförs, för att ge ett så bra och rättvist underlag till sina kunder som möjligt. Hur de genom automatiserade och systematiska enkäter undersöker kandidatupplevelsen. 

Hur ser  återkopplingen till kandidaterna generellt ut? Martin delar att 20% av kandidaterna, i genomsnitt, får inte ett nej tack. Samt att var fjärde intervjuad kandidat inte får någon återkoppling. Martin berättar om när kandidaterna förväntar sig återkoppling och hur ofta kandidatkommunikationen bör ske. Han delar även hur kandidatupplevelsen är vid digitala intervjuer och vad kandidaterna tycker om tester i rekryteringsprocessen. 

Ett innehållsrikt avsnitt med siffror kring kandidatupplevelse, vad kandidaterna förväntar sig, vad de uppskattar och fler tips kring hur man kan förbättra kandidatupplevelsen.