Kandidatupplevelse - vi är två som väljer! #3

9 min.
feb 2018

Det är två som väljer - du och din kandidat. Många gånger beror en avbruten provanställning på att kandidaten har haft helt fel förväntningar på vad jobbet går ut på, på hur långt man kommit och på hur förutsättningarna väl på plats faktiskt ser ut. Så synd! Här är några tips på vad du kan göra för att ge kandidaterna rätt beslutsunderlag.

Medverkande
Anki-Stafwerfeldt-circle
Anki Stafwerfeldt, HOME of Recruitment
Josefin-sv
Josefin Malmer, HOME of Recruitment
Om Anki Stafwerfeldt

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering och kandidatupplevelse och agerar bollplank för HR och TA-team som vill skapa en TA-funktion i världsklass. Hjälper även våra kunder att rekrytera chefer och specialister på olika nivåer.

Om Josefin Malmer

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering. Spetskompetens inom rekrytering; kompetensbaserade urvalsmetoder, arbetspsykologiska testverktyg, intervjumetodik, assessment, personbedömning och design av urvalsprocesser.

Sammanfattning

I del 3 av våra avsnitt som fokuserar på kandidatupplevelse pratar vi om vikten av att du är medveten om att även kandidaten ska göra en bedömning av dig som potentiell arbetsgivare. Att kandidaten har valt att söka jobbet eller att träffa dig innebär inte att de redan har gjort sitt val. Det är fortfarande två som väljer - du och din kandidat. Vi lyfter konsekvenser även efter en anställning som har med denna inledande process att göra - att kandidaten har fått fel förväntningar på rollen eller dig som arbetsgivare och att det resulterar i en avbruten provanställning. Därför har du allt att vinna på att vara så konkret som möjligt kring både ditt erbjudande men också hur det kommer att vara när de är på plats i sin roll. Vi går här igenom några av våra tips på saker du kan göra för att ge kandidaterna rätt beslutsunderlag och undvika detta.