Kan man tacka nej på en fredag? #80

10 min
jan 2022

Anki och Josefin diskuterar huruvida man kan tacka nej till kandidater på en fredag. Och ja, det tycket de att man kan. Lite tips kring hur man lägger upp det nej-tack samtalet får du också.  

Hör mer om:
  • När vill kandidater få besked? 
  • Att ge besked så snabbt du vet! 
  • Hur ska man tacka nej? 
  • I ett nej-tack besked, håll dig till kravprofil i feedback
  • Vad gäller vid muntligt respektive skriftligt nej-tack besked? 
  • Kompetensbaserad rekrytering och feedback i beskedet. 
Medverkande
Anki Stafwerfeldt , HOME of Recruitment
Josefin-sv
Josefin Malmer, HOME of Recruitment
Om Anki Stafwerfeldt

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering och kandidatupplevelse och agerar bollplank för HR och TA-team som vill skapa en TA-funktion i världsklass. Hjälper även våra kunder att rekrytera chefer och specialister på olika nivåer.

Om Josefin Malmer

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering. Spetskompetens inom rekrytering; kompetensbaserade urvalsmetoder, arbetspsykologiska testverktyg, intervjumetodik, assessment, personbedömning och design av urvalsprocesser.

Innehåll i avsnittet 

Anki börjar med att berätta att hon lyfte frågan “får man tacka nej på fredagar” på Linkedin. Anki och Josefins generella erfarenhet kring detta är att det stora problemet egentligen är att kandidaterna får ingen, för lite eller för sen information och att veckodag inte egentligen spelar större roll. Responsen på Ankis inlägg fylldes av diskussioner och för att bena ut detta vidare ställde hon följande fråga på Linkedin.  

När du söker jobb vill du... 

  • Få besked snarast oavsett veckodag  
  • Ska ett negativt besked en fredag undvikas och ges måndagen därpå?  

När frågan avslutades var det 895 röster, där en klar majoritet 84% valde alternativet, snarast oavsett veckodag och 16% valde att negativt besked ska undvikas på fredagar. Anki och Josefin sammanfattar detta resultat med, så snabbt man har besked att ge, ge det! Helgen kan likväl förstöras av väntan! 

Men vad ska man tänka på när man tackar nej? Josefin lyfter deras tips som just är tacka nej så snabbt som det går och att efter intervju ska nej-tack besked vara via telefon, inte skriftligt. 

Hur ska ett nej-tack besked sägas? Josefin berättar att det är viktigt att komma snabbt till sak och meddela ditt besked samt att fråga om kandidaten önskar att få feedback. Vid feedback är det även viktigt att lyfta vilka delar i kravprofilen som kandidaten nått upp till och inte. Josefin lyfter upplevelsen mellan att tacka nej när kandidaten inte uppfyller formella kompetenser i kravprofilen och när kandidaten inte uppfyller de personliga kompetenserna. Hur ska man hantera feedback kopplat till personliga kompetenser? Genom användning av kompetensbaserade intervjuer, menar Josefin och Anki, att man får mer konkret information kopplat till varje kompetens, som kan lyftas i samband med beskedet. 

Sammanfattningsvis är hur man ger besked är viktigare än vilken veckodag beskedet ges! Lyssnar vidare om att tacka nej i avsnitt #37 av rekryteringspodden!