Intervju med Maria van den Tempel, Tre #76

Maria van den Tempel, Head of Recruitment på Tre, berättar om hur Tre har som målsättning att bli bäst i Sverige på “schysst rekrytering”. Vad innebär det och hur jobbar man med rekrytering inom Tre? Och hur har man jobbat för att möta sina kandidater där de befinner sig? Det och mycket mer får ni lyssna på i det här avsnittet.  
Hör Maria berätta om:
  • Hur Tre:s rekyteringsfunktion ser ut 
  • Hur Tre har sänkt tröskeln för kandidatkontakt
  • Konsumentbeteende hos kandidater, hur bemöter man? 
  • Employer Branding inom rekrytering 
  • Vad mångfald är på Tre
  • Vad mångfaldsarbetet inom rekrytering konkret har inneburit
  • Hur man förbereder rekryterande chefer
  • Hur ska Tre nå sitt mål - att bli bäst på schysst rekrytering i Sverige?
Medverkande
Anki-Stafwerfeldt-circle
Anki Stafwerfeldt, HOME of Recruitment
Maria van den Tempel, Tre
Om Anki Stafwerfeldt

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering och kandidatupplevelse och agerar bollplank för HR och TA-team som vill skapa en TA-funktion i världsklass. Hjälper även våra kunder att rekrytera chefer och specialister på olika nivåer.

Om Maria van den Tempel

Experienced Recruitment Specialist with a demonstrated history of working in the human resources industry. Skilled in HR Consulting, Executive Search, Assessments, Personnel Selection, and Talent Planning. Strong human resources professional with a Bachelor focused in Human Resource Management from Stockholm University.

Sammanfattning  

Innehåll i avsnittet 

Maria börjar med att presentera sig själv och berätta om Tre:s mål; att bli bäst i Sverige på schysst rekrytering.  

Hon fortsätter med att dela Tre:s resa, där rekryteringen till en början ägdes centralt av HR och genomfördes av cheferna. Hon berättar om chefernas gedigna arbete, men Tre:s vilja att lägga på nya lager och göra rekrytering mer affärsmässig på en strategisk nivå, vilket gjorde att rekryteringen bröts ut och blev en mer inramad rekryteringsfunktion, ett Talent Acquisition team.  

Hur sänker man tröskeln för att fler ska vilja ta kontrakt? Maria delar hur Tre gjort för att sänka tröskeln för att fler ska söka in, hur de underlättat för eventuella kandidater att ta kontakt, vikten av att möta målgruppen där den är och med detta få tillgång till hela talang- och kandidatmarknaden! 

Hur ser samarbetet mellan chefer och TA ut? Maria berättar hur deras samarbete ser ut med både volymrekrytering, specialistområdet och hur de stöttar med de strategiska aspekterna.  

Vad är mångfald för Tre? I säkerställandet av mångfald är rekrytering ett viktigt verktyg. Maria delar varför det behövs en mångfasetterad arbetsgrupp på Tre. 

Maria ger insyn i deras objektiva rekryteringsmetod, med fokus på kompetenser och vilka konkreta förändringar de gjort för att bredda målgruppen. Till exempel hur de sett över den interna och externa kommunikationen, utbildat rekryterande chefer och infört tester i alla rekryteringar.  

Hur ska de nå målet "bäst på schysst rekrytering i Sverige" och hur ser TA-teamet ut? Detta och mycket mer pratar Maria och Anki om i avsnitt 76 av rekryteringspodden.