Intervju med Ellen Andersen, Axfood #71

26 min
april 2021

I detta avsnitt intervjuas Ellen Andersen, HR specialist inom strategisk rekrytering på Axfood, av Josefin Malmer. Hur lyckas man med rekrytering i en så stor organisation, med så många olika roller? Det och mycket mer berättar Ellen om. 

Viktiga takeaways
  • Fördelar och Nackdelar med stor och diversierad verksamhet 
  • Tjänstemans-processen 
  • Massrekryteringsprocessen
  • Automatiserat och testpräglat första urval
  • Hur man förbereder chefer för förändring i rekryteringsprocessen
  • Kroka arm med värderingsfrågor
  • Att sätta rekrytering på agendan
  • Framgångsfaktor i centralisering
Medverkande
Josefin-sv
Josefin Malmer, HOME of Recruitment
Ellen Andersen, Axfood
Om Josefin Malmer

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering. Spetskompetens inom rekrytering; kompetensbaserade urvalsmetoder, arbetspsykologiska testverktyg, intervjumetodik, assessment, personbedömning och design av urvalsprocesser.

Om Ellen Andersen

HR specialist rekrytering på Axfood. Idag Executive Search Consultant at Bossanova People Agency - Vi får människor att älska måndagar!

Sammanfattning  

I detta avsnitt intervjuas Ellen Andersen, HR specialist inom strategisk rekrytering på Axfood, av Josefin Malmer. Hur lyckas man med rekrytering i en så stor organisation, med så många olika roller? Det och mycket mer berättar Ellen om. 

Innehåll i avsnittet 

Ellen Andersen är HR specialist inom strategisk rekrytering och processägare inom rekrytering på Axfood. Ellen börjar med att prata om vad största fördelen respektive nackdelen är med att jobba med rekryteringsfrågor i en stor och diversifierad verksamhet. Hon berättar om fördelen med många kunskapsrika och erfarna medarbetare, om deras strävan att ha koncern-gemensamma processer och de utmaningar som finns inom rekrytering i olika verksamheter inom koncernen. Utmaningen i att hitta balansen mellan koncern-gemensamma processer samt att tillgodose alla verksamheters olika behov.  

Ellen berättar om skillnaden mellan Axfoods tjänstemannaprocess och massrekryteringsprocessen av butiksmedarbetare. Hur samspelet ser ut i respektive process mellan HR och rekryterande chef, gällande framtagande av kravprofil, rekryteringsbeställning, vilka publiceringskanaler som ska användas, tester och mycket mer. Hon ger även inblick i vad deras shared servicecenter är och dess funktion. 

Hur ser det första urvalet ut i Axfoods processer? Ellen berättar om en automatiserad process där Axfood har tester i alla rekryteringar.
I tjänstemannarekryteringar används personlighetstest samt problemlösningstest och i massrekryteringar används
personlighetstester. Hon berättar om deras val att använda en "cut off" med hjälp av RPA i testresultaten för ökad objektivitet. Det tillåter dem som matchar väl med rollens förväntade beteende och samtidigt bedöms trivas och lyckas i rollen, att gå vidare i processen. 

Ellen delar även flera centrala tips kring hur man kan utveckla sin rekryteringsprocess. Till att börja med bör man ha en tydlig process och fatta grundade beslut med en tydlig anledning. Hon betonar vikten i att få rekrytering på agendan och att beslutfattare i organisationen förstår allvaret i att rekryteringen behöver vara genomarbetat med duktiga medarbetare. Ellen lyfter även att trots att Axfood är en decentraliserad koncern, har även en framgångsfaktor varit att de jobbat gemensamt mer centraliserat i HR-frågor med tydliga beslutsled, gemensamma beslutsorgan och superanvändarråd.  

Avslutningsvis delar Ellen Axfoods arbete framöver med en gedigen agenda inom strategisk rekrytering 2021!