Intervju med Louise Thulin, Head of Talent Acquisition på PwC #73

25 min
maj 2021
Louise Thulin har varit med och byggt upp PwC:s interna rekryteringsfunktion. Lyssna på när hon berättar för Josefin om hur de jobbar med kompetensförsörjning, och hur resan fram till idag sett ut.  
Du får höra Louise berätta om:
  • Talent Acquisition-funktionen på PwC 
  • Lärdomarna i att implementera tester
  • Strategisk kompetensförsörjning 
  • Hur man jobbar mer proaktivt och stöttande inom HR
  • Utvecklingsområden i kandidatupplevelse
  • Att ligga före affärsbehoven, jobba nära och hitta cross-funktionerna
Medverkande
Josefin-sv
Josefin Malmer, HOME of Recruitment
Louise Thulin, PwC
Om Josefin Malmer

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering. Spetskompetens inom rekrytering; kompetensbaserade urvalsmetoder, arbetspsykologiska testverktyg, intervjumetodik, assessment, personbedömning och design av urvalsprocesser.

Om Louise Thulin

Head of Talent Acquisition- Human Capital PwC. Today Talent Acquisition Management Consultant RecPro. My passion and expertise is Talent Acquisition, whether it's about finding the right potential and match to company needs or if it's building and transforming the TA function to meet business demand and candidate market conditions.

Sammanfattning  

Innehåll i avsnittet 

Louise är Head of Talent Acquisition och varit på PwC de senaste sex åren. PwC är en konsultorganisation inom olika affärsområden, framförallt inom affärsrådgivning och revision. Louise delar i avsnittet utvecklingen som PwC har gjort inom rekrytering. Från att HR-businesspartners skötte all rekrytering, till beslutet att starta en intern rekryteringsfunktion, till den TA-funktion som finns idag. 

Louise berättar om hur PwC är organiserade internt samt hur fördelningen ser ut mellan rekryterande chefer och TA. Hur det ser ut med tester i junior respektive senior urval? Louise delar skillnaderna i processerna och hur de jobbar kompetensbaserat.  

Hon lyfter sina lärdomar kring att implicera nya tester i en organisation och lägger vikt i att ha vetenskap och studier bakom sig samt att vara ödmjuk till att det tar tid att implicera tester! Louise delar med sig av deras förändrade arbetssätt, både med kompetensförsörjning, organisering och kandidatupplevelse!  

Vad ser Louise i framtiden? Utifrån kandidatmarknaden och kompetensbehov, menar Louise att de kommer fortsätta jobba med strategier för kompetensförsörjning, att bredda målgruppen och upptäcka nya sätt att hitta kompetens.