Intervju med Kajsa Asplund, om talent management #43

31 min.
Nov 2019
Kajsa Asplund är utbildad psykolog och fil.dr i företagsekonomi. I det här avsnittet intervjuar Josefin och Katarina Riml Kajsa om hennes forskning som fokuserar på effekterna av talent management; medarbetares motivation, självbild och lojalitet. Och vi kan självklart inte låta bli att ställa frågor kring hur man baserat på detta behöver tänka kopplat till rekrytering av "talanger".
Medverkande
Josefin-sv
Josefin Malmer, HOME of Recruitment
Kajsa Asplund, Alva Labs
Katarina Riml, HOME of Recruitment
Om Josefin Malmer

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering. Spetskompetens inom rekrytering; kompetensbaserade urvalsmetoder, arbetspsykologiska testverktyg, intervjumetodik, assessment, personbedömning och design av urvalsprocesser.

Om Kajsa Asplund

Psychologist and PhD from Stockholm School of Economics, specialising in talent management. Author of popular science book Talang för människor (2019). Lead People Science at Alva Labs, helping our clients to make better hiring decisions with the help of science-based and data-driven solutions. Frequent speaker and teacher on topics related to evidence-based HR and TA, as well as the wider field of I/O psychology. My passion for gaining, sharing, and using knowledge creatively has always been my guiding star and major motivation.

Om Katarina Riml

Konsult & partner på HOME of Recruitment. 20 års erfarenhet av arbete med HR-frågor – på bredden (i roller som HR-partner & HR-chef) och mer specialiserat (med fokus på kompetensförsörjning & ledarutveckling); inom privat och offentlig sektor; i mindre såväl som stora organisationer. Den gemensamma nämnaren har varit verksamhetsnära HR-arbete i personalintensiva organisationer, med fokus på förändringsarbete och utveckling av HR-processer.

Sammanfattning
 
Kajsa Asplund är utbildad psykolog och fil.dr i företagsekonomi. I det här avsnittet intervjuas Kajsa om hennes forskning som fokuserar på effekterna av talent management; medarbetares motivation, självbild och lojalitet. Och vi kan självklart inte låta bli att ställa frågor kring hur man baserat på detta behöver tänka kopplat till rekrytering av "talanger".
 
Är du nyfiken på hur vi på HOME of Recruitment jobbar med evidensbaserat och kandidatvänligt urval till exempelvis talang- och traineeprogram? Läs mer här: https://info.homeofrecruitment.se/traineerekrytering