Hur mäter man begåvning? #12

14 min.
Juni 2018
Generell problemlösningsförmåga - eller begåvning - är en viktig komponent för att förutsäga generell arbetsprestation. Men hur funkar ett sådant test egentligen? Kan man öva upp sig? Vad ska man tänka på när man väljer test och är en slutkandidat med "dåliga" testresultat inkompetent för rollen? 
Medverkande
Anki-Stafwerfeldt-circle
Anki Stafwerfeldt, HOME of Recruitment
Josefin-sv
Josefin Malmer, HOME of Recruitment
Om Anki Stafwerfeldt

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering och kandidatupplevelse och agerar bollplank för HR och TA-team som vill skapa en TA-funktion i världsklass. Hjälper även våra kunder att rekrytera chefer och specialister på olika nivåer.

Om Josefin Malmer

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering. Spetskompetens inom rekrytering; kompetensbaserade urvalsmetoder, arbetspsykologiska testverktyg, intervjumetodik, assessment, personbedömning och design av urvalsprocesser.

Sammanfattning

Generell problemlösningsförmåga - eller begåvning - är en viktig komponent för att förutsäga generell arbetsprestation. Men hur funkar ett sådant test egentligen? Kan man öva upp sig? Vad ska man tänka på när man väljer test och är en slutkandidat med "dåliga" testresultat inkompetent för rollen? Vi försöker reda ut begreppen.

 

Kategori