Vem är en fantastiskt bra rekryterare? #74

Dålig människokännedom? Opålitlig magkänsla? Kass på att läsa mellan raderna? Långt ifrån fullärd? Då har vi mycket gemensamt! 

Trots – eller snarare tack vare – ovan menar Anki och Josefin att man kan vara en fantastisk bra rekryterare. För visst finns det saker som man kan lära och bli bättre på längs vägen i detta roliga och utmanande yrke, även om just “välinställd magkänsla” inte går att utveckla. 

Viktiga takeaways
  • Att medvetengöra sina förutfattade meningar, fördomar, magkänslor
  • Att hålla fast tid strukturen
  • Att kunna argumentera för sin struktur
  • Att hålla sig uppdaterad men granskande
  • Förhållningsättet: Det håller mig på tårna! 
Medverkande
Anki-Stafwerfeldt-circle
Anki Stafwerfeldt, HOME of Recruitment
Josefin-sv
Josefin Malmer, HOME of Recruitment
Om Anki Stafwerfeldt

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering och kandidatupplevelse och agerar bollplank för HR och TA-team som vill skapa en TA-funktion i världsklass. Hjälper även våra kunder att rekrytera chefer och specialister på olika nivåer.

Om Josefin Malmer

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering. Spetskompetens inom rekrytering; kompetensbaserade urvalsmetoder, arbetspsykologiska testverktyg, intervjumetodik, assessment, personbedömning och design av urvalsprocesser.

Sammanfattning  

Innehåll i avsnittet 

Josefin och Anki diskuterar hur man kan förbättras på rekrytering. Att ha en bra magkänsla eller god människokännedom är något som är svårt att förbättra och påverka. Det är vanligt att använda just magkänsla eller likande som grund för rekrytering, men är det verkligen rätt?  

Josefin och Anki anser att varför just HOME of recruitment är bra på rekrytering är för att de medvetengör sina magkänslor, förutfattande meningar, fördomar och uppmärksammar när de kommer fram. Då det inte är fullt pålitligt. Hur hanterar man dessa känslor då? Anki och Josefin menar att man ska hålla sig till den förutbestämda strukturen man satt och undersöka frågan extra noggrant med de verktyg man har. Genom att arbeta på att medvetengöra sina förutfattade meningar och fördomar samt att lära sig hur man hanterar dem, kan förbättring ske i sina rekryteringar.  

Att just etablera och hålla fast vid strukturerna, menar Anki och Josefin kan förbättras genom att alltid ta med en intervjuguide och hålla strukturen innan, under och efter. Med detta kommer även förmågan att säkert argumentera för sin sak, för strukturen och rekryteringsverktygen.   

Förbättringar kan även ske genom att hålla sig uppdaterad inom rekryteringsområdet. Att vara nyfiken och öppen för nya verktyg på marknaden, samtidigt som man antar en kritisk och granskande ståndpunkt. 

Avslutningsvis menar Anki och Josefin att man alltid kan utvecklas, både med åren men även med en god inställning. En bra inställning kan vara att det, på ett sätt, blir svårare och svårare att rekrytera men att det är just det som håller en på tårna!