Employer Branding genom rekryteringsprocessen #86

15 min
april 2022
Hur upplevs ert Employer Brand genom rekryteringsprocessen? Anki och Josefin ger sina tips för att lyckas förmedla arbetsgivarvarumärket till kandidaterna genom hela rekryteringsprocessens gång.  
Viktiga takeaways
  • Karriärsidans betydelse för Employer Branding  
  • Hur du håller karriärssidan, värderingar och Linkedin uppdaterad 
  • Annonsens betydelse för Employer Branding 
  • Hur du skapar annonser med rätt bild av tjänsten och företaget 
  • Rekryteringsprocessens betydelse för Employer Branding 
  • Hur du förbättrar kommunikationen genom rekryteringsprocessen till kandidaterna 
  • Vikten av extern feedback
Medverkande
Anki-Stafwerfeldt-circle
Anki Stafwerfeldt, HOME of Recrutiment
Josefin-sv
Josefin Malmer, HOME of Recruitment
Om Anki Stafwerfeldt

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering och kandidatupplevelse och agerar bollplank för HR och TA-team som vill skapa en TA-funktion i världsklass. Hjälper även våra kunder att rekrytera chefer och specialister på olika nivåer.

Om Josefin Malmer

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering. Spetskompetens inom rekrytering; kompetensbaserade urvalsmetoder, arbetspsykologiska testverktyg, intervjumetodik, assessment, personbedömning och design av urvalsprocesser.

 

Innehåll i avsnittet 

Josefin Malmer och Anki Stafwerfeldt berättar i avsnittet om vad och vart kandidater får för upplevelser av företaget i rekryteringsprocessen, och hur man stärker förmedlingen av arbetsgivarvarumärket i rekrytering. 

Anki delar vikten av rekrytering som en form av Employer Branding i praktiken och att upplevelserna en kandidat har i en rekryteringsprocess är det som kandidaten kommer förvänta sig från arbetsplatsen. 

Anki och Josefin berör tre huvudsakliga punkter, centrala till Employer Branding i rekrytering; karriärsidan, annonser och rekryteringsprocessen. Vikten av uppdaterad information genomsyrar avsnittet och hur extern feedback kan användas för att förmedla rätt bild av organisationen.