Om att “lära känna personen bakom CV:t” #70

11 min.
mars 2021

Självklart vill vi lära känna personen bakom cv: t. Attityd, motivation och personliga egenskaper är många gånger helt avgörande för vem som kommer att lyckas i ett visst jobb. Men hur gör man för att tidigt i processen identifiera “personen bakom CV:t”? Och varför är personliga brev inte en bra idé att bygga sina urvalsbeslut på? I detta avsnitt pratar Anki och Josefin om just detta. 

Vi diskuterar:
  • Människan bakom CV: t 
  • Hur kan man ta urvalsbeslut? 
  • Vad är träffsäkra urvalsmetoder? 
  • LinkedIn diskussioner 
  • Hur gör man när fler kandidater uppnår skallkraven? 
  • Hur ökar man sannolikheten till träffsäkra rekryteringar? 
  • Varför ska man använda tester i rekrytering? 
Medverkande
Anki-Stafwerfeldt-circle
Anki Stafwerfeldt, HOME of Recruitment
Josefin-sv
Josefin Malmer, HOME of Recruitment
Om Anki Stafwerfeldt

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering och kandidatupplevelse och agerar bollplank för HR och TA-team som vill skapa en TA-funktion i världsklass. Hjälper även våra kunder att rekrytera chefer och specialister på olika nivåer.

Om Josefin Malmer

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering. Spetskompetens inom rekrytering; kompetensbaserade urvalsmetoder, arbetspsykologiska testverktyg, intervjumetodik, assessment, personbedömning och design av urvalsprocesser.

Sammanfattning

Självklart vill vi lära känna personen bakom cv: t. Attityd, motivation och personliga egenskaper är många gånger helt avgörande för vem som kommer att lyckas i ett visst jobb. Men hur gör man för att tidigt i processen identifiera “personen bakom CV:t”? Och varför är personliga brev inte en bra idé att bygga sina urvalsbeslut på? I detta avsnitt pratar Anki och Josefin om just detta. 

Innehåll i avsnittet 

Anki och Josefin diskuterar i podden ämnet “människan bakom cv:t”. De flesta håller med om att det är viktigt att ta hänsyn till människan bakom CV:t när man rekryterar. Ett bra CV är viktigt, men minst lika viktigt kan det även vara med rätt inställning, attityd, värderingar och personlighet. Men, menar Anki och Josefin, det vi inte är överens om är hur vi tar reda på vem människan bakom CV är eller hur man gör en bra bedömning av det som matchar rollen.  

Anki och Josefin lyfter att många indikerar att tester skulle vara oanvändbara eller negativa för en rekrytering där man vill ta reda på vem människan bakom CV:t är. Detta är något som Anki och Josefin starkt ställer sig emot, då de anser att tester är ett effektivt sätt att ta reda på vem människan bakom cv:t är. Hur blir det när mängden kandidater i en process som uppnår skallkraven ökar och det blir allt fler att lära känna bakom CV:t?  

Vad gör de som är anti-tester i dessa situationer? Anki och Josefin har inte sett någon tydlig förklaring kring hur de som är emot tester i dessa situationer går tillväga för ett träffsäkert och rättvist urval. Det som indikeras är att de tar kortare samtal med kandidater, tittar på personliga brev eller fritidsintressen, och försöker därifrån förstå vem människan bakom CV:t är. Här anser Anki och Josefin att det inte är relevant vad du gör på din fritid, vart du kommer ifrån eller vilka ord du använder i ditt personliga brev. Det kan innebära att man använder sig av magkänsla i urvalet, vilket inte är ett träffsäkert urval och kan öka risken för diskriminering. 

Men hur ska man göra istället? På Home of Recruitment används ofta först urvalsfrågor där kandidater får beskriva hur de har arbetat med en viss arbetsuppgift, om det är centralt för kravprofilen för att se om personen har gjort rätt saker.

Sen används tester, som ett träffsäkert sätt för att undersöka vilka av kandidaterna har störst potential att agera på det sättet man önskar i rollen, vilket visar Anki och Josefin människan bakom CV: t. Testverktyg kan identifiera bland flera kandidater vilka som är mest sannolika att lyckas i rollen. Sedan tar man reda på hur detta tar sig i uttryck i verkligheten, genom kompetensbaserade intervjufrågor på ett strukturerat sätt kopplat till kravprofilen.  

Du hittar mer information i ämnet - artiklar, poddavsnitt och guider - här på vår Kunskapsbank