Intervju med Elin Öberg Mårtenzon om Tengai #107

I detta avsnitt intervjuar Josefin, över länk, Elin Öberg Mårtenzon, vd på Tengai Unbiased. Vad har hänt sedan det lysande robothuvudet var en snackis bland alla rekryterare för en sisådär sju år sedan? Hur väl fungerar en anställningsintervju med en avatar egentligen och vad tycker kandidaterna? Lyssna och kika här om du blir nyfiken på att veta mer https://tengai.io/  
Viktiga takeaways
  • Digitalisering som en lösning för mer objektiva bedömningar av kandidater.
  • Rekryteringsprocess via en digital avatar
  • Automatiserad process som strukturera data utifrån angivna parametrar
  • Realtidsåterkoppling till kandiater under intervjun
  • AI-revolutionens innovativa lösningar på kompetensbaserade processer
Medverkande
Josefin-sv
Josefin Malmer, HOME of Recruitment
1661370765081
Elin Öberg Mårtenzon, Tengai Unbiased
Om Josefin Malmer

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering. Spetskompetens inom rekrytering; kompetensbaserade urvalsmetoder, arbetspsykologiska testverktyg, intervjumetodik, assessment, personbedömning och design av urvalsprocesser.

Om Elin Öberg Mårtenzon

Elin Öberg Mårtenzon är VD för Tengai AB, världens första intervjurobot som används för att rekrytera utan fördomar. Med 20 års erfarenhet i rekryteringsbranschen har Elin spelat en avgörande roll i att forma det innovativa verktyget.

 

Innehåll i avsnittet 

I dagens avsnitt intervjuar Josefin Malmer, Elin Öberg Mårtenzon, VD och grundare av Tengai. Innan Tengai var Elin innovationschef på TNG, ett företag som fokuserar på fördomsfri rekrytering. Hon hade ett intresse för att förändra rekryteringsprocessen genom innovation och göra den mindre fördomsfull genom att använda mer data och struktur, samtidigt som kandidaternas upplevelse skulle vara i fokus. Idén om Tengai föddes när TNG samarbetade med en australisk forskare som utvecklade den första roboten, Matilda. Tanken var att flytta de subjektiva antagandena i rekryteringsprocessen och skapa en datainsamlingsprocess som minskade risken för fördomar. Detta ledde till samarbetet med företaget BAREX, som har en avancerad plattform inom social robotik, som ledde till att de kunde utforska hur tekniken kan användas för att interagera med kandidater och samla in intervjudata. 

År 2019 startades Tengai som ett eget bolag och lanserade sin första färdiga robotplattform år 2020, i pandemins upptrappning. Under pandemin ökade efterfrågan på digitala lösningar, vilket påverkade lanseringen positivt. Med plattformen kunde nu rekryterare få automatiserade och fördomsfria intervjuer genom en digital avatar. Där interaktionen sker via videodialog, med kompetensbaserade frågor, samt ger realtidsåterkoppling till kandidaterna. I interaktionen samlas data in som sedan bedöms utifrån screeningfrågor, personlighet och beteenden. Därefter struktureras den insamlade datan och presenteras för rekryterare i enlighet med deras specifika riktlinjer och krav kopplat till den aktuella rollen.

Kandidaterna upplevelse av processen, noterar Elin, har även varit positiv. Kandidaterna får feedback löpande under intervjun, vilket uppskattas, och verktyget har fått hög rekommendationsrating. Det har alltid varit en viktig aspekt för Tengai är att skapa en positiv kandidatupplevelse. Avataren är utformad för att vara vänlig, skapa en trygg atmosfär och ge kandidaterna möjlighet att lyfta fram sin potential. En intressant funktion som också erbjuds idag är att kandidaterna som är med i flera processer med Tengai endast behöver genomföra en basintervju, som sedan kan återanvändas i andra rekryteringsprocesser. Där organisationer sedan får möjlighet att inkludera kompletterande frågor till kandidaterna, som är specifika för den aktuella rekryteringsprocessen. 

Plattformen har också visat sig vara användbart för att bredda rekryteringsbasen och ge fler människor möjlighet att delta i urvalsprocessen på lika villkor. Elin rekommenderar att Tengai används i processer med flera ansökningar och kandidater, om kandidatantalet är för lågt, kommer inte verktyget till sin fulla potential vilket innefattar förmågan att kunna vikta kandidater mellan varandra.  

Framtiden för Tengai är att fortsätta utveckla sin plattform och integrera ännu mer avancerade funktioner och algoritmer för att förbättra rekryteringsprocessen ytterligare. Sammanfattningsvis erbjuder Tengai en innovativ och automatiserad rekryteringslösning som syftar till att minska fördomar och skapa en mer objektiv bedömning av kandidater. Genom att använda sig av robotteknik och artificiell intelligens kan de effektivisera rekryteringsprocessen och ge arbetsgivare verktyg för att göra mer informerade och rättvisa rekryteringsbeslut. 

Tack, Elin, för att du medverkade i Rekryteringspodden. Vi på HOME of Recruitment är otroligt spända på att följa utvecklingen av Tengai och se hur det fortskrider.