Funnel – rekrytera med kvalitet i ett snabbväxande SaaS-bolag #82

31 min
feb 2022
I det här avsnittet intervjuas Jennifer Jussila, Head of Talent hos Funnel, av Anki. Funnel är ett snabbt växande SaaS- bolag. Hur jobbar man med den strategiskt viktiga frågan rekrytering på bästa sätt i ett snabbväxande tech-bolag? Hur kan man växa snabbt med kvalitet, och riktigt affärsnära? Att jobba kompetensbaserat är självklart för Funnel så här ger Jennifer tips och inspiration kring hur det går till.  
Viktiga takeaways
  • Talent acquisistion i en snabbväxande miljö 
  • Att rekrytera på potential, kompetensbaserad rekrytering
  • Talentteam, talentpartners, vad gör de? 
  • Att jobba teamorienterat, även i rekrytering. 
  • Rekrytering av nya roller, hur gör man? 
  • Sourcing och volymrekrytering 
  • Utmaningar i snabbväxande bolag 
  • Hur ger man teamen strategisk insikt?
Medverkande
Anki-Stafwerfeldt-circle
Anki Stafwerfeldt, HOME of Recruitment
Jennifer Jussila, Funnel
Om Anki Stafwerfeldt

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering och kandidatupplevelse och agerar bollplank för HR och TA-team som vill skapa en TA-funktion i världsklass. Hjälper även våra kunder att rekrytera chefer och specialister på olika nivåer.

Om Jennifer Jussila

Head of Talent. I joined Funnel back in 2020 to form a Talent dream team. Back then our managers did all recruitment work without expert help. Since then we have made many improvements in how we work with talent acquisition and grown the global talent team significantly. Things we focus on as a team are ways of working, assessment methods, candidate experience, Employer branding, recruitment marketing, data and insights, internal mobility, and lots more.

 

Innehåll i avsnittet 

Jennifer är Head of Talent på Funnel och avsnittet börjar med lite kort om Jennifer och om Funnel. Avsnittet berör rekrytering inom Tech- och snabbväxande bolag, och utmaningarna som följer av att rekrytera i ett snabbväxande bolag som rekryterar i Sverige och internationellt. Helt enkelt, talent acquisition i en snabbväxande miljö. 

Jennifer berättar uppbyggnaden av en talent-funktion med ett talentteam och talentpartners. Hon delar stegen i talentteamets kompetensbaserade rekryteringsprocess. Vi får lära oss hur Funnel rekryterar på potentialen hos kandidaterna genom bland annat personlighet- och logik-test.  

Att arbeta teamorienterat, menar Jennifer, är genomgående på hela Funnel och därmed även i rekryteringsprocessen. Därför använder de teamintervjuer i sin rekryteringsprocess, med utvalda intervjuare för respektive team, som brukar vara utbildade i kompetensbaserad intervjuteknik. 

Jennifer delar strukturer för att bibehålla ett kompetensbaserat arbetssätt, som gedigen tidsplan i samband med skapandet av kravprofilen, ett bra ATS system och att utbilda intervjuare i kompetensbaserad rekrytering. 

I detta innehållsrika avsnitt berörs även utmaningar som Jennifer och talentteamet mött, vad resultatet av detta arbetssätt blivit och Jennifers viktigaste punkt; det ska vara kul att rekrytera!