En objektiv inledning av rekryteringen #77

Många av våra lyssnare vill göra ett så objektivt och rättvist urval som möjligt. Men hur lyckas man med detta om man ännu inte har exempelvis testverktyg för screening på plats, eller om systemstödet för rekrytering inte är så modernt? I detta poddavsnitt ger Anki Stafwerfeldt och Josefin Malmer tips på hur detta gjorts och görs hos kunder till HOME of Recruitment. Alla steg i rätt riktning är bra att ta. Så vänta inte på att allt ska finnas på plats, utan gör det du kan med de förutsättningar du har. 
Hör om:
  • Objektiv och rättvis start på rekryteringsprocessen 
  • Urvalsfrågor, för en objektiv och effektiv inledning 
  • Behövs personligt brev för rekrytering? 
  • Objektivare start på rekrytering, utan systemstöd 
  • Vilken information ska efterfrågas från kandidaten? 
Medverkande
Anki-Stafwerfeldt-circle
Anki Stafwerfeldt, HOME of Recruitment
Josefin-sv
Josefin Malmer, HOME of Recruitment
Om Anki Stafwerfeldt

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering och kandidatupplevelse och agerar bollplank för HR och TA-team som vill skapa en TA-funktion i världsklass. Hjälper även våra kunder att rekrytera chefer och specialister på olika nivåer.

Om Josefin Malmer

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering. Spetskompetens inom rekrytering; kompetensbaserade urvalsmetoder, arbetspsykologiska testverktyg, intervjumetodik, assessment, personbedömning och design av urvalsprocesser.

 

Innehåll i avsnittet 

Anki och Josefin diskuterar hur man lyckas med en objektiv och rättvis inledning av en rekryteringsprocess, utan objektiva verktyg på plats. Anki och Josefin tipsar om att i första gallringen enbart titta på formella kompetenser; de skallkrav som finns för rollen såsom utbildning och erfarenhet. Detta kan genomföras med urvalsfrågor som lätt kan appliceras i rekryteringssystem, som specificerar informationen från kandidaterna. Här lyfter Josefin och Anki vikten av att begära ut samma information från alla kandidater, för ett rättvist urval.   

Hur gör man med personliga brev? Anki och Josefin anser att om man jobbar med personligt brev, kan ett första steg mot mer objektivitet vara att ta bort det. Det personliga brevet kan riskera att ge information som man egentligen inte behöver och även detta kan ersättas med urvalsfrågor. Om man inte har systemstöd till detta, föreslår Anki och Josefin att man istället kan instruera kandidaterna i annonsen, att svara på tre specificerade frågor i sin ansökan. 

Vid användning av rekryteringssystem, är det vidare viktigt att se över vilken information som automatiskt begärs av systemet, exempelvis ålder och kön. Josefin och Anki menar att sådan information kan vara användbar i en översikt av urvalsprocessen och för att se över eventuella diskrimineringar, men att den riskerar subjektivitet i urvalet. Om man vill ta in denna information, behövs det därför förklaras till kandidaten varför man tar in informationen. Ett annat tips är att endast begära information av det kandidaten gjort de senaste 5–10 åren, för att undvika att få in info som indikerar om kandidatens ålder.  

Det gäller att, förklarar Josefin och Anki, säkerställa att man får in så lite information som möjligt som kan leda till subjektivitet. Att man ska fundera igenom hur man kan strukturera upp bedömningen och vara tydlig med vilken informationen som efterfrågas.