Digitala intervjuer är här för att stanna #79

13 min
dec 2021
Digitala intervjuer – om kandidaten själv får välja. Vi hoppas och tror att digitala intervjuer som första möte i en rekryteringsprocess är här för att stanna. Lyssna på resultaten av den lilla gallup Josefin gjort på Linkedin, och ta del av Ankis tips kring hur du hanterar digitala intervjuer. 
Viktiga takeaways
  • Majoriteten av HOME of Recruitments intervjuer är digitala
  • Hur blir det med digitala intervjuer efter pandemin? 
  • Vad tycker kandidater om digitala intervjuer? 
  • Vad ska du tänka på vid digital intervju? 
  • Hur får man till “Small talk” vid digital intervju? 
Medverkande
Anki-Stafwerfeldt-circle
Anki Stafwerfeldt, HOME of Recruitment
Josefin-sv
Josefin Malmer, HOME of Recruitment
Om Anki Stafwerfeldt

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering och kandidatupplevelse och agerar bollplank för HR och TA-team som vill skapa en TA-funktion i världsklass. Hjälper även våra kunder att rekrytera chefer och specialister på olika nivåer.

Om Josefin Malmer

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering. Spetskompetens inom rekrytering; kompetensbaserade urvalsmetoder, arbetspsykologiska testverktyg, intervjumetodik, assessment, personbedömning och design av urvalsprocesser.

 

Innehåll i avsnittet 

Josefin och Anki har noterat en ökning av digitala intervjuer hos HOME of recruitment. Denna ökning startade med covids framtåg men nu när det börjat lätta, hur ska vi då tänka kring digitala intervjuer? Och vad tycker kandidaterna om detta? Josefin gjorde en poll på LinkedIn för att utreda denna fråga.  

När/Om du söker jobb och restriktionerna har släppt, vad föredrar du för setup för ett första möte hos rekryterande verksamhet? 

  • Digitalt möte 
  • Fysiskt möte på kontor 

Totalt svarade 432 personer, där 69% angav att de föredrog digitalt möte som första kontakt.  

Varför är första kontakten föredragen digitalt? Anki och Josefin menar på att detta möjliggör för fler kandidater att söka till en process. Den höjda tröskeln för ansökan har gjort att HOME of recruitment kommer fortsätta att ha den första kontakten digitalt. Det medförs även en objektivitet vid digital intervju, eftersom man inte får “hela" kandidaten i rummet som kan minska risken för att falla i rekryteringsfällor.  

Vad mer kan man tänka på i en digitala intervju? Anki delar sina tips! Det kan vara kandidatens första gång att ha en digital intervju, så se till att preppa kandidaten på tekniken. Berätta exempelvis för kandidaten vid bokning av möte, vilken typ av frågor man kan förvänta sig att behöva svara på. Intervjuare ska även vara förberedd; ha en intervjuguide klar innan intervjun och fundera kring hur du antecknar på bästa sätt. Glöm inte att även vid ett digitalt möte ge kandidaten ögonkontakt ibland och titta då in i kameran!  

Hur får man till ett “small talk” vid digital intervju? Anki och Josefin menar att man kan säga något kort om själva formatet digital intervju och därefter introducera sig själv, vad man gör samt att säkerställa att tekniken fungerar och om kandidaten har några initiala frågor. Då blir det ett naturligt “small talk” som inte blir subjektivt och som mer handlar om upplägget. 

Kategori