Webinar

Chefsrekrytering och tester tidigt i processen

Välkommen på kostnadsfritt webinar med fokus på chefsrekrytering.

Gabriella Huss och Anki Stafwerfeldt delar med sig av sina insikter och råd kring tester i rekrytering av en ny chef eller ledare till verksamheten.  

Registrera dig längre ner för att se det on-demand. 👇🏼

Anki-Gabs-webinar

Om webinaret

Det finns många förutfattade meningar och seglivade ”sanningar” om hur man ska göra – och inte göra för den delen - när man rekryterar ledare. En av de myter som är särskilt seglivad är att man vid rekrytering av ledare, särskilt då i företagsledande befattning, inte kan testa kandidaterna som intresserar sig för tjänsten - åtminstone inte tidigt i processen. Om tester ingår i rekryteringsprocessen så gör de det möjligtvis i slutet av rekryteringsprocessen, när man har max två slutkandidater kvar.

Att det här är just en myt, och hur vi på HOME of Recruitment ser på ledarrekrytering, kommer det här webinaret att handla om.

Här får du möjligheten att lyssna på och ställa frågor till Gabriella Huss, med mångårig erfarenhet av just rekrytering av ledande befattningar, tillsammans med Anki Stafwerfeldt, Partner och medgrundare av HOME of Recruitment.

Se webinaret on-demand här!

Länken till inspelningen skickas till din mail.

Chefsrekrytering-Home-of-recruitment

Chefsrekrytering som det ska vara.

Våra seniora konsulter är erfarna rekryterare av ledare och specialistroller, och med vår hjälp att rekrytera får du en kompetensbaserad metodik, full insyn och rimliga arvoden.

Läs mer