Möt Gabriella Huss, HOMEie

Gabriella är en fantastisk kombination av ödmjuk expert, affärsdrivande win-win-win-mästare med en empatisk tävlingsinstinkt, ett sprudlande skratt, jord under naglarna, fötterna djupt förankrade, huvudet kallt och hjärtat supervarmt och bultande för precis allt det vi står för. Här får du lära känna henne lite mer. 

Hej Gabs! Berätta om din bakgrund, vad har du gjort innan du började hos oss?

Innan jag kom till HOME så var jag senast seniorkonsult på ett executive search-bolag. Där har jag ansvarat för rekrytering av ledarroller till en bredd av företag, organisationer inom civilsamhället samt offentlig sektor. Innan det var jag bl a konsult och ledare på Assessio, där jag verkligen fick möjlighet att utveckla min kompetens och erfarenhet av att arbeta med arbetspsykologiska testverktyg och valida, kompetensbaserade rekryteringsprocesser.

Min rekryteringsbana började (som för så många andra) inom bemanningsbranschen. Där fick jag även lära mig affärsmannaskapet och vikten av konsultativ leverans. Min karriär har varit en variation av konsult- och ledarroller. Jag drivs av att göra affärer som skapar nytta, mervärde och utveckling för de verksamheter jag har ett partnerskap med.

”Att ha roligt tillsammans i att skapa affärsvärden samtidigt som vi gör en skillnad på arbetsmarknaden – vad kan vara mer meningsfullt och inspirerande än det?”   

Vad är anledningen till att du sökte dig till HOME of Recruitment?

Jag motiveras av att verka och vara i en syftesdriven verksamhet och roll. Det måste kännas meningsfullt – på riktigt! På HOME är allt det jag har med mig i erfarenhet och kunskap kring rekrytering, även i samklang med min syn på rekrytering. Det vill säga hur jag anser att urval och rekrytering behöver genomföras för att inkludera, belysa potential och motverka diskriminering – genom en kompetensbaserad metodik och process. Och att detta ger märkbart affärsmässiga positiva effekter och värden som är viktiga för företags tillväxt och framgångar.

Men det var självklart också det faktum att jag skulle få så fina, kompetenta och varma kollegor. För att ha roligt tillsammans i att skapa affärsvärden samtidigt som vi gör skillnad på arbetsmarknaden – vad kan vara mer meningsfullt och inspirerande än det?

Berätta om din roll här hos oss på HOME, vad är det du gör?

Jag ansvarar för rekryteringsuppdrag, second opinion med fokus på ledarroller men även specialistroller. Jag åtar mig även konsultuppdrag av karaktären att utbilda i kompetensbaserad rekrytering samt upprätta rekryteringsprocesser för verksamheter.

Vilken av alla delar och områden inom rekrytering brinner du extra för och varför?

För mig är det så spännande och givande att få möta människor i sin utveckling i arbetslivet! Att med en kompetensbaserad metodik, och med en urvalsprocess som inkluderar och bejakar mångfald finna kandidater som har en hög potential för de uppdrag jag rekryterar till är för mig så berikande och inspirerande!

Det är oerhört essentiellt att vara i ständig dialog och kommunikation med de kandidater jag har med i en process, dvs kandidatupplevelsen är A och O för mig, för oss på HOME of Recruitment. Att som sökande få veta vad som händer längs med hela processen, och få återkoppling om nästa steg samt besked om urvalsbeslut är självklart för mig. Det är det inte för alla i vår bransch vilket jag smärtsamt får höra om och om igen från kandidathåll. 

Är det någon särskild rekrytering som betytt extra mycket för dig och som du vill dela med dig av?

Det är flera genom mina år som rekryteringskonsult, men några som gett större avtryck hos mig är VD för Miljömärkning Sverige (Svanen-märkningen), Verksamhetschef för palliativ vård till Stockholms Sjukhem, Generalsekreterare till ECPAT och VD till Mälaren Hästklinik. Att få vara med och rekrytera ledare till verksamheter som verkligen bidrar till samhället och hållbarhet, dvs med ett perspektiv större än bara rent kommersiella vinstmål – det skapar enorm drivkraft hos mig!

Utöver rekrytering, vad gillar du mer här i livet?

Då får jag nog säga att jag är lite av en ”odlingsnörd”. Försöker att skapa ett liv som är mer resilient och hållbart och försörjer därför mig själv och min familj med grönsaker under större del av året. Att ha händerna i jorden och vårda ett frö till att bli en kraftfull växt som ger frukt är så givande och berikande. Förutom det som är musik, kultur och hantverk ett brett intresseområde. Har som ambition att skapa en egen drejstudio inom en nåbar framtid.

Om du liksom Gabs vill jobba med kompetensbaserad rekrytering från insidan, och om du delar vår vision och passion, får du gärna höra av dig till oss och du kan söka jobb hos oss i Stockholm eller Göteborg

Vill du veta mer om hur du rekryterar en affärsviktig ledarroll på bästa sätt? Då kan du höra av dig till Gabriella så guidar hon dig i det.