Ledarassessment hos BIG Travel

BIG Travel anlitar HOME of Recruitment för ledarassessment. Läs om hur samarbetet ser ut i intervjun med Stig Sjöblom, VD och koncernchef i BIG Travel Scandinavia AB.

Vad var anledningen till att ni tog kontakt med HOME of Recruitment?

Vi har under en längre tid anlitat Jens Engrund i utvärderingar av kandidater till högre befattningar inom vår koncern. Jens input är mycket värdefull i våra anställningsbeslut. 

Vad har samarbetet handlat om?

Vårt nuvarande samarbete omfattar utvärdering av kandidater till ledande befattningar inom BIG Travelkoncernen samt har utvidgats till rådgivning kring organisationsutformningen inom vår expansiva koncern.

Hur skulle du beskriva samarbetet med HOME of Recruitment?

Vårt samarbete med Jens har alltid präglats av professionell leverans inom önskad tid. Jag är som koncernchef tacksam för den insikt Jens visat för vår verksamhet och den emellanåt svåra samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare på högre nivå. 

Hur ser du på samarbetet framöver?

Vår verksamhet utvecklas väl om än i en hård konkurrens. Vi anlitar fortsatt Jens och HOME of Recruitment i löpande utveckling av vår ledning inom koncernen. Nästa steg är att tillsätta poster i vår förändrade organisation i BIG Travel Sweden AB samt i moderbolaget BIG Travel Scandinavia AB.

Stort tack Stig! Vi är så glada över vårt fina samarbete med dig och BIG Travel!

BIG Travel Scandinavia AB är moderbolag i en nordisk affärsresekoncern. Koncernen har verksamhet i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Sammanlagt omsätter koncernen cirka SEK 2,2 miljarder, varav dotterbolaget BIG Travel Sweden AB ensamt omsätter cirka SEK 1,5 miljarder. Koncernen har sammanlagt cirka 170 anställda. Huvudkontoret är beläget i Danderyd. Kunderna återfinns inom publik sektor, globalt verksamma koncerner samt inom små och medelstora bolag.

Om du är intresserad av att få hjälp med ledarassessment kan du läsa mer och kontakta oss här.