HOME + Trustcruit = SANT

Vi är mycket glada över vårt samarbete med Trustcruit. Här delar Simon Werner Zankl med sig av sina insikter kring hur det står till med kandidatupplevelsen 2019.

Hej Simon! Baserat på all den data som ni på Trustcruit hittills samlat in, är jag säker på att det finns en massa saker som vi som jobbar med rekrytering har nytta av att ta del av. Inledningsvis, vad skulle du säga är de mest intressanta insikterna ni fått kring hur kandidater upplever att det är att söka jobb i Sverige idag?

Till att börja med så vill jag direkt bekräfta det man ofta hör om att rekryterare är för dåliga på återkoppling. Handen på hjärtat rekryterare, ni vet om det här.

Candidate Net Promoter Score (CNPS) när kandidaten mottagit ett nej-tack är -21,9 jämfört med det lägre -44,7 om kandidaten inte mottagit ett nej-tack. Mest intressant här är ändå att hela 32,09 % av kandidaterna uppger att de inte får ett nej-tack.

Att gå på intervju är som vi alla vet ganska så krävande, framförallt om man redan har ett jobb. Här visar vår insamlade data att kandidaterna ser videointervjuer som ett skönt alternativ. Flera av våra kunder ökar andelen videointervjuer, eftersom vår data så tydligt visar att CNPS efter videointervju/videofrågor är högre än efter fysiska intervjuer, hela +61,8 jämfört med +49,2.

I vilket steg i rekryteringsprocessen är CNPS som högst respektive som lägst?

Vi mäter CNPS efter intervju och efter avslag. Dock bör man veta att det enligt forskningsgrunden för Net Promoter Score är ett rent relationstal.

CNPS efter intervju var i maj 2019 +76,64, medan CNPS efter avslag var -0,54. Skillnaden är som allra störst mellan bäst och sämst på CNPS efter avslag. Där har den av våra kunder som har högst hela +38 medanden som har sämst har -63. Detta är en skillnad på hela 101 punkter! Efter intervju är skillnaden mellan bäst och sämst endast 41 punkter från +96 till +55.

Går man ännu ett steg djupare ner i avslag och kollar närmare på vad de kandidater som inte hört något alls tycker, så hittar vi de största differenserna. Slutsatsen är att det är av största vikt att återkoppla löpande under processen, samt att man så snabbt man bara kan skickar sitt nej-tack besked. Det är det som enligt vår data har absolut störst påverkan på CNPS.

Vilken bransch är bäst avseende CNPS?

Efter intervju är bemannings- och rekryterings branschen bäst. Efter avslag är det de privata bolagen som är bäst.

Vilken bransch är sämst?

Efter intervju är kommunala verksamheter sämst, men efter avslag är det bemannings- och rekryteringsbranschen som ligger i botten.

Har ni några siffror på hur CNPS utvecklats sig hos verksamheter som utbildat sina chefer i rekrytering och intervjuteknik?

Vi har ett par kunder som kontinuerligt jobbar med att utbilda sina chefer. De har stabiliserat sig och ökat sitt CNPS med mellan 10-15 poäng över tid. Tydligast är utvecklingen av CNPS-resultaten på frågorna ”Jag fick möjlighet att ge en rättvis bild av mig själv under intervjun? och ”Intervjuarens frågor var relevanta?” Att ha genomtänkta och relevanta intervjufrågor är med andra ord avgörande!

Så vad är det då – sammanfattningsvis – som verksamheter som har ett bättre resultat avseende kandidatupplevelse gör, som övriga missar?

Oj, det här känns som 10 000 kronors frågan! Sammanfattningsvis skulle jag säga att det handlar om att skapa en kultur på HR som främjar att förändra och utveckla löpande. Därtill behöver man skapa ”ett system” för att veta exakt var man behöver förbättras. Där man presterar bra, lyft! Och där man presterar mindre bra, behöver man förändra igen! Det här kallas för build-measure-learn och är ett vinnande koncept, enligt mina erfarenheter.

Tack Simon för alla värdefulla insikter!

Att kandidatupplevelsen är viktig råder inga tvivel om. Genom en utbildning i rekrytering kan ni som verksamhet höja den. Läs om vad vi erbjuder inom rekryteringsutbildning här.