Ett kompetensramverk för en enklare rekrytering

Låt oss underlätta ert rekryteringsarbete

Vi på HOME of Recruitment har tagit fram ett kompetensramverk för rekrytering. Ramverket används av HR och rekryterande chefer vid framtagning av kravprofil samt för intervju och referenstagning. Då ramverket utgår från Big Five kan det även användas tillsammans med testverktyg.

Kompetensramverket skiljer sig från övriga ramverk på marknaden genom sin enkelhet. Det består av endast 12 personliga kompetenser och ger förslag på 60 kompetensbaserade intervjufrågor. Frågorna är enkla att ställa och lätta att förstå. Målet med ramverket är att det ska vara "lätt att göra rätt" i alla steg av den kompetensbaserade rekryteringsprocessen.

Du hittar ramverket med tillhörande mallar och intervjufrågor i vår bok Rekryteringsboken för chefer (Liber förlag, 2018) hos ett antal rekryteringssystem på marknaden (ReachMee, Visma Recruit, Workbuster) och hos testleverantören Alva Labs. Eller så kan du få det direkt av oss, i samband med att vi håller en workshop för HR eller utbildar verksamheten i kompetensbaserad rekrytering.

Låt oss tillsammans hitta bästa sätt att implementera vårt kompetensramverk hos er. 

Hur använder man ett kompetensramverk?

I avsnitt 30 av Rekryteringspodden berättar Josefin och Anki om bakgrunden till kompetensramverket och ger också tips på hur de rekommenderar att det används för att vara till bäst nytta och för att ge störst effekt.
 
 
LYSSNA HÄR

Vi hjälper er implementera det kompetensbaserade arbetssättet!

Fyll i dina uppgifter här så återkommer vi inom kort för att se hur vi på bästa sätt kan hjälpa er att få kompetensbaserad rekrytering ske i praktiken.

 

 

"I vår verksamhet är digitalisering högt upp på agendan, tillika rekrytering och kompetensförsörjning. När vi fick kunskap om HOME of Recruitments digitala rekryteringsutbildning kändes den helt rätt för oss."

Läs mer

"Vi har tagit bort CV:t och det personliga brevet ur rekryteringsprocessen och istället infört tester på ett tidigt stadium. Samarbetet med HOME of Recruitment underlättade förankrings- och förändringsarbetet."

Läs mer

"Den digitala utbildningen kan cheferna genomföra på tid som passar dem, samtidigt som klassrumstillfället ägnas åt fördjupning och reflekterande diskussioner."

Läs mer

Digital rekryteringsutbildning

Ett sätt att höja lägsta nivån inom rekrytering hos verksamhetens chefer är att utbilda dem. Att ta alla "ur produktion" för klassrumsundervisning kan dock vara en utmaning. Dessutom är det sällan rätt tajmat. Kanske sker deltagarens nästa rekrytering inte förrän fem eller tio månader senare, och då är kunskaperna inte längre färska i minnet. 

Läs mer om vår digitala utbildning i kompetensbaserad rekrytering och läs vad våra kunder säger om densamma.

Vi ser fram emot att höra av dig!