Utbilda dig digitalt i kompetensbaserad rekrytering

SE VÅR DEMOFILM

Ta del av teori, kunskaper, våra tips, mallar, instruktioner och övningar.

Vår digitala utbildning i kompetensbaserad rekrytering passar dig som jobbar med rekrytering. Strategiskt eller operativt. Ofta, sällan eller jämt.

Utbildningen är molnbaserad och du kan enkelt genomföra den via mobil eller dator, när och var det passar dig. 

Detta är de områden utbildningen täcker:

 • Rekryteringsfällor - varför behöver vi arbeta strukturerat med mallar och underlag i alla steg?
 • Kandidatupplevelse - hur kan vi skapa ambassadörer bland våra sökande, även de som inte kommer till intervju
 • Kravprofilsarbetet - vad innebär det egentligen att vara kompetent och vikten av ett genomtänkt grundarbete
 • Annonsering - hur skriver man en attraktiv annons som öppnar uppför rätt sökande?
 • Testverktyg vid rekrytering - hur fungerar det, vilka testverktyg är bra verktyg och när bör de användas? 
 • Intervjusituationen - upplägg och intervjuteknik, förslag på frågor samt filmer för att visa på skillnaden mellan ”traditionell” intervju och en”kompetensbaserad” intervju
 • Referenser och Avslut - hur tar man referenser på rätt sätt och vikten av att tacka nej

Utbildningen består av 14 instruerande filmer och 9 pedagogiska artiklar. Dessutom ingår vårt kompetensramverk samt förslag på 60 intervjufrågor och våra mallar för:

 • kravprofil
 • annons
 • telefonavstämning
 • intervju
 • referenstagning 

I utbildningsprogrammet möter du andra rekryteringsentusiaster från olika verksamheter och kan på så sätt (om du önskar) ställa frågor, bolla idéer och utbyta erfarenheter. 

Investering? 2000 SEK exkl moms per deltagare, för programmet i sin helhet under 1 månads tid. (Önskar du förlänga kostar ytterligare 3 mån endast 2000 SEK extra)

Hur? Fyll i dina uppgifter nedan så har du utbildningen inom ett par arbetsdagar.

OBS! För dig som behöver utbildningen för ett flertal medarbetare inom din verksamhet har vi ett upplägg för det också - kontakta oss! 

Sagt om utbildningen.

Här är vad några av våra deltagare sagt om utbildningen:
 
”Kapitlet om testverktyg gav mig bra argument att använda internt. ”
 
”Bra att man kan ladda ner de filer man själv känner att man har nytta av framöver när det är dags för en skarp rekrytering.”
 
”Tiden är alltid en utmaning. Det blir mycket mer flexibelt med en digital utbildning.”
 
LÄS EN REFERENS

Anmäl dig här!

Fyll i dina uppgifter här så har du tillgång till din utbildning i kompetensbaserad rekrytering inom ett par dagar!

Genom att fylla i dina uppgifter nedan ingås ett avtal och vi skickar dig en faktura med en betalningstid på 30 dagar, i samband med att du får inloggningsuppgifterna. 

 

"I vår verksamhet är digitalisering högt upp på agendan, tillika rekrytering och kompetensförsörjning. När vi fick kunskap om HOME of Recruitments digitala rekryteringsutbildning kändes den helt rätt för oss."

Läs mer

"Vi har tagit bort CV:t och det personliga brevet ur rekryteringsprocessen och istället infört tester på ett tidigt stadium. Samarbetet med HOME of Recruitment underlättade förankrings- och förändringsarbetet."

Läs mer

"Den digitala utbildningen kan cheferna genomföra på tid som passar dem, samtidigt som klassrumstillfället ägnas åt fördjupning och reflekterande diskussioner."

Läs mer

Beteendeförändring med digital inlärning.

Att genomföra utbildningsinsatser som får fäste i verksamheten och skapar bestående beteendeförändring är en av de största utmaningarna för att utbildning ska gå från kostnad till värde. Deltagarnas upplevelse efter en utbildningsinsats och kursutvärderingarna kan visa toppbetyg, men varför är det så många som trots allt inte gör som de lärt sig?

Tillsammans med Promote, som är experter på digital inlärning, har vi tagit fram en digital rekryteringsutbildning som bygger på Kirkpatricks fosrkning om inlärning. Läs gärna mer och ladda hem vår guide här.

Vi ser fram emot att höra av dig!