Mångfald genom kompetensbaserad rekrytering.

Ingen har väl missat att om man ska jobba med rekrytering år 2017, så ska man göra det kompetensbaserat. Så klart. Vad annars? Inkompetensbaserat? Många tillsammans med oss pratar om, skriver om, utbildar i och missionerar den kompetensbaserade rekryteringens förträfflighet och överlägsenhet. Kompetensbaserad rekrytering ökar träffsäkerheten och mångfalden i urvalet, minskar risken för diskriminering, skapar […]

Läs mer

Våra tips för kompetensbaserad kravprofil

Kravprofilen handlar om vad för kompetens vi letar efter. Kravprofilen handlar lika mycket om hur vi ska leta efter den. En väl genomarbetad kravprofil bör vägleda hela processen från start till slut. Här är några av våra tips på vägen...

Läs mer