HOME of Recruitment + Refapp = SANT

Hej Emelie Dahl, Content Marketing Manager på Refapp, jag har lite frågor till dig kring digital referenstagning och vårt samarbete. 🙂 Varför har ni valt att ta fram en produkt för digital referenstagning? Refapps grundare Philip Sjögren såg under sin tid i rekryteringsbranschen behovet och möjligheterna med att digitalisera rutiner och processer. Referenstagning ses ofta […]

Läs mer

KANDIDATUPPLEVELSE – INTERVJU MED SIMON WERNER ZANKL, TRUSTCRUIT

Hej Simon Werner Zankl, VD och grundare av Trustcruit, vad kul att ni vill dela med er av era insikter kring kandidatupplevelse med oss. Baserat på all den data som ni på Trustcruit hittills samlat in, är jag säker på att det finns en massa saker som vi som jobbar med rekrytering har nytta av […]

Läs mer

Täby kommun satsar på Blended Learning för bättre rekryteringar

Under 2019 genomför Täby kommun i samarbete med HOME of Recruitment en utvecklingsinsats där samtliga chefer i kommunen genomgår en rekryteringsutbildning i två delar: en digital utbildning följt av en klassrumsutbildning. Kristina Persson, HR-konsult i Täby kommun, berättar om hur arbetsfördelningen mellan HR och kommunens chefer ser ut när det kommer till rekryteringsarbetet: Chefen ansvarar […]

Läs mer

Stockholm mejeri Arla designade om sin process för sommarrekrytering

Stockholm mejeri Arla är Sveriges största mejeri räknat till antalet medarbetare. Här arbetar omkring 650 medarbetare med att tillverka och distribuera färska mejeriprodukter. Bakom varje droppe mjölk du dricker ligger ett mycket imponerande maskineri, som främst är beroende av medarbetarna bakom spakarna. HOME of Recruitment och Arla har i skrivande stund samarbetat under ett års […]

Läs mer

GÄSTBLOGGEN: ”Mer hållbarhet med HR”

Nedan följer en text av vår gästbloggare Tommy Nederman från FutureWe. Den 26 april 2019 var Tommy med och pratade i vårt webinar ”Agenda 2030 och rekrytering” tillsammans med Katarina Riml. För att ta del av inspelningen i efterhand – klicka här. Hållbarhet är en kombination av miljö, ekonomi och sociala aspekter. När man tar […]

Läs mer

Vad är kompetensbaserad rekrytering?

Alla pratar om det men vad betyder det egentligen? Kompetensbaserad rekrytering… Här finns ingen universal definition. Men det finns samtidigt – oss veterligen – inte heller en enda verksamhet som idag menar att de arbetar på något annat sätt än just kompetensbaserat när de rekryterar. Motsatsen – ”inkompetensbaserad rekrytering” – är inte så aktuell för […]

Läs mer

Kundcase – Stockholm mejeri Arla utbildar sina chefer i intervjuteknik

Stockholm mejeri Arla är Sveriges största mejeri räknat till antalet medarbetare. Här arbetar omkring 650 medarbetare med att tillverka och distribuera färska mejeriprodukter. Sedan samarbetet mellan HOME of Recruitment och Stockholm mejeri Arla inleddes dricker jag min dagliga mjölk med stor andakt. En imponerande produktion och distribution ligger bakom varje klunk. Att det krävs ”rätt […]

Läs mer

Kundcase – Sundbybergs stad använder digital rekryteringsutbildning

Sedan 2018 ingår HOME of Recruitments digitala rekryteringsutbildning i Sundbybergs stads utbildningsportal för chefer, ”Chefens verktygslåda”, som innehåller alla de utbildningar nya chefer behöver för att klara sitt chefsuppdrag i staden. Gunilla Enquist, HR-konsult i Sundbybergs stad, berättar om varför man valde att ersätta den klassrumsutbildning i kompetensbaserad rekrytering som tidigare erbjöds stadens chefer två […]

Läs mer

Förslag till kompetensbaserade intervjufrågor

Kompetensbaserade intervjufrågor syftar till att ta reda på hur din kandidat har agerat i tidigare situationer i arbetslivet. Metoden bygger på tesen att en persons tidigare beteende på ett träffsäkert sätt förutsäger hennes framtida beteende. Kanske söker du någon som är en fena på Excel, någon som är bra på att ta egna initiativ eller […]

Läs mer