Rekrytera utifrån ålder och handslag!

”Enkätsvaren visar att det finns tre egenskaper som arbetsgivarna anser är viktiga och som de oroar sig för att arbetstagare över 40 år har börjat förlora: förmågan att lära sig nya saker, att vara anpassningsbar och flexibel samt driven och initiativrik” (DN Debatt 15 juni 2017). Citatet från studien om åldersdiskriminering som nyligen redovisades i […]

Läs mer