TIPS FÖR SAMARBETE MELLAN HR OCH REKRYTERANDE CHEFER

En studie som gjorts av Cranet här i år visar att hela 81 % av alla rekryteringsbeslut som fattas inom svensk arbetsmarknad fattas av just rekryterande chefer. Inte av HR. Vilken fantastisk utgångspunkt för en välfungerande rekryteringsprocess!
Här är mina fyra främsta tips för ett gott samarbete mellan HR och chefer när det gäller rekrytering.

Läs mer