Kandidatupplevelse – ni är två som väljer!

Ni är två som väljer! Hur hjälper du kandidaten att fatta sitt beslut? Arbetsgivaren såväl som kandidaten funderar, samlar in information, utvärderar och kommer allt närmare ett beslut. ”Är den här kandidaten rätt för rollen och i teamet?” ”Vill jag spendera större delen av min vakna tid hos den här arbetsgivaren under de kommande åren?” […]

Läs mer

Intervjufrågor – del 2: Intervjuteknik

I Intervjufrågor – del 1 gav vi ett förslag på hur man kan strukturera upp intervjun. Nu ska vi fördjupa oss mer i en bra intervjuteknik, som är användbar framför allt i del 3 av intervjun, när du ska undersöka beteenden. Att det är bra att ställa öppna frågor känner de flesta till – frågor […]

Läs mer

Intervjufrågor – del 1: Hur ska jag strukturera intervjun?

Det finns en hel del funderingar kring hur man lägger upp en intervju på bästa sätt, och vilka intervjufrågor man ska ställa. I det här inlägget ger vi ett förslag till hur man kan strukturera sin intervju. I de kommande blogginläggen berättar vi mer om intervjuteknik och bra intervjufrågor du kan använda dig av. Här […]

Läs mer

Hur fungerar personlighetstest i rekrytering?

Idag är det många som använder personlighetstest i rekryteringsprocesser. Ännu fler funderar på att göra det. Många trådar på LinkedIn vittnar om hur svårt det kan vara att välja testverktyg. ”Vad har ni för erfarenheter – vilket test funkar bäst?” skickas ut i nätverket. Testverktyg är superbra i urvalssammanhang – objektiva, rättvisa, icke-diskriminerande. Om de […]

Läs mer

TIPS FÖR SAMARBETE MELLAN HR OCH REKRYTERANDE CHEFER

En studie som gjorts av Cranet här i år visar att hela 81 % av alla rekryteringsbeslut som fattas inom svensk arbetsmarknad fattas av just rekryterande chefer. Inte av HR. Vilken fantastisk utgångspunkt för en välfungerande rekryteringsprocess!
Här är mina fyra främsta tips för ett gott samarbete mellan HR och chefer när det gäller rekrytering.

Läs mer

Mångfald genom kompetensbaserad rekrytering.

Ingen har väl missat att om man ska jobba med rekrytering år 2017, så ska man göra det kompetensbaserat. Så klart. Vad annars? Inkompetensbaserat? Många tillsammans med oss pratar om, skriver om, utbildar i och missionerar den kompetensbaserade rekryteringens förträfflighet och överlägsenhet. Kompetensbaserad rekrytering ökar träffsäkerheten och mångfalden i urvalet, minskar risken för diskriminering, skapar […]

Läs mer

Hur du lyckas med kompetensbaserad rekrytering.

1) Gör ett ordentligt kravprofilsarbete – annars kan du (nästan) lika gärna singla slant! Vem är kompetent? Riv din gamla kravprofil! Utgå aldrig från en tidigare annons! Vem är kompetent för tjänsten? På riktigt?! Inga slentrianmässiga, floskliga formuleringar, tack. Tänk efter noga. Vad förenar de som lyckas hos er? Och de som misslyckas? Gör ett […]

Läs mer

Våra tips för kompetensbaserad kravprofil

Kravprofilen handlar om vad för kompetens vi letar efter. Kravprofilen handlar lika mycket om hur vi ska leta efter den. En väl genomarbetad kravprofil bör vägleda hela processen från start till slut. Här är några av våra tips på vägen...

Läs mer

RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS, Någon?

Rätt person på rätt plats är givetvis vad alla önskar sig; den rekryterande chefen, den anställande verksamheten och inte minst den jobbsökande individen. En bra matchning mellan kandidatens kompetens och de krav som ställs på rollen, och mellan kandidatens värderingar och verksamhetens kultur. Men hur får man till det?!

Läs mer