Kostnadsfritt webinar – Rekryteringsfällor

Många tränar sina chefer i sitt rekryteringssystem och sin rekryteringsprocess. Men ofta är utmaningen att få alla att inse varför det är så viktigt att jobba strukturerat och kompetensbaserat. Under webinaret pratar vi om de rekryteringsfällor som finns, och hur man kan använda dessa i en rekryteringsutbildning för chefer, för att förklara varför vi behöver […]

Läs mer

KUNDCASE – Azets Insights använder digital rekryteringsutbildning

Hej Jeanine Ohlsson, Head of HR på Azets Insights. Ni satsar på att höja kompetensen hos verksamhetens chefer inom rekryteringsområdet. Varför valde ni en digital rekryteringsutbildning till Azets Insights chefer? ”I vår verksamhet är digitalisering högt upp på agendan, tillika rekrytering och kompetensförsörjning. När vi fick kunskap om Home of Recruitments digitala rekryteringsutbildning kändes den […]

Läs mer

Arbetsprover vid kompetensbaserad rekrytering

Arbetsprov är en urvalsmetod som (om den används rätt) har hög validitet och alltså är ett bra verktyg för att förutsäga framtida prestation. Men hur kan ett arbetsprov se ut, och vad ska man tänka på när man börjar använda arbetsprov som urvalsmetod i rekrytering? Med denna guide vill vi ge dig som är nyfiken […]

Läs mer

Kostnadsfritt Webinar – Digitalt lärande

HR kan tillhandahålla bra intervjumallar, ett intuitivt rekryteringsverktyg och mycket annat för att stötta en verksamhets chefer i rekryteringsarbetet. Men hur får man till en verklig förändring? Där alla verkligen använder verktygen och gör rätt i vardagen? Här kommer digitalt lärande in som ett verktyg i detta arbete. Digitalt lärande är hett. Men vilka är […]

Läs mer

Har du någonsin stött på en oseriös rekryterare?

Har du någonsin stött på en oseriös rekryterare? Tyvärr tror vi att svaret på frågan är ja. Idag kan nämligen vem som helst titulera sig rekryterare. Det är problematiskt på många sätt anser vi. Oseriösa rekryterare är mycket problematiskt utifrån ett kandidatperspektiv. Hur många gånger har vi inte fått höra historier – den ena värre […]

Läs mer

Tips för en bättre kandidatupplevelse

Vad tycker dina kandidater om att söka jobb hos dig? Alla kandidater, inte bara de som kommit på intervju. Kundupplevelse brukar de flesta organisationer ha oerhört mycket fokus på, med all rätt. Kandidatupplevelse – vad era kandidater upplever när de söker jobb hos er – förtjänar samma fokus. Vad upplever kandidaterna när de läser en […]

Läs mer

Om du tar hjälp med rekrytering – ställ krav på kandidatupplevelse!

Kandidatupplevelse är ett ämne vi arbetar med ofta och på många olika sätt. När du rekryterar inhouse, är den frågan främst intern. Men om du ibland anlitar ett externt rekryteringsföretag, äger plötsligt någon annan den frågan. Ditt rykte och anseende som arbetsgivare – arbetsgivarvarumärket – ligger i händerna på din samarbetspartner under hela rekryteringsprocessen. Om […]

Läs mer

Intervjuteknik – del 3: Vilka intervjufrågor bör du undvika?

I tidigare blogginlägg har vi skrivit om hur du kan strukturera din intervju samt berättat om en användbar intervjuteknik. Här samlar vi en del tankar kring vilka frågor du bör undvika i dina intervjuer: Frågor där du inte vet hur du ska använda svaren du får. Om du inte vet vad du ska använda informationen […]

Läs mer