Arbetsprover vid kompetensbaserad rekrytering

Arbetsprov är en urvalsmetod som (om den används rätt) har hög validitet och alltså är ett bra verktyg för att förutsäga framtida prestation. Men hur kan ett arbetsprov se ut, och vad ska man tänka på när man börjar använda arbetsprov som urvalsmetod i rekrytering? Med denna guide vill vi ge dig som är nyfiken […]

Läs mer

Kostnadsfritt Webinar – Digitalt lärande

HR kan tillhandahålla bra intervjumallar, ett intuitivt rekryteringsverktyg och mycket annat för att stötta en verksamhets chefer i rekryteringsarbetet. Men hur får man till en verklig förändring? Där alla verkligen använder verktygen och gör rätt i vardagen? Här kommer digitalt lärande in som ett verktyg i detta arbete. Digitalt lärande är hett. Men vilka är […]

Läs mer

Har du någonsin stött på en oseriös rekryterare?

Har du någonsin stött på en oseriös rekryterare? Tyvärr tror vi att svaret på frågan är ja. Idag kan nämligen vem som helst titulera sig rekryterare. Det är problematiskt på många sätt anser vi. Oseriösa rekryterare är mycket problematiskt utifrån ett kandidatperspektiv. Hur många gånger har vi inte fått höra historier – den ena värre […]

Läs mer

Tips för en bättre kandidatupplevelse

Vad tycker dina kandidater om att söka jobb hos dig? Alla kandidater, inte bara de som kommit på intervju. Kundupplevelse brukar de flesta organisationer ha oerhört mycket fokus på, med all rätt. Kandidatupplevelse – vad era kandidater upplever när de söker jobb hos er – förtjänar samma fokus. Vad upplever kandidaterna när de läser en […]

Läs mer

Om du tar hjälp med rekrytering – ställ krav på kandidatupplevelse!

Kandidatupplevelse är ett ämne vi arbetar med ofta och på många olika sätt. När du rekryterar inhouse, är den frågan främst intern. Men om du ibland anlitar ett externt rekryteringsföretag, äger plötsligt någon annan den frågan. Ditt rykte och anseende som arbetsgivare – arbetsgivarvarumärket – ligger i händerna på din samarbetspartner under hela rekryteringsprocessen. Om […]

Läs mer

Intervjuteknik – del 3: Vilka intervjufrågor bör du undvika?

I tidigare blogginlägg har vi skrivit om hur du kan strukturera din intervju samt berättat om en användbar intervjuteknik. Här samlar vi en del tankar kring vilka frågor du bör undvika i dina intervjuer: Frågor där du inte vet hur du ska använda svaren du får. Om du inte vet vad du ska använda informationen […]

Läs mer

Rekryteringskonsult inhouse – vill du prova på livet på andra sidan?

Här man vill vara. Den starka kulturen. Stoltheten. De kompetenta och vänliga kollegorna som värnar om att det ska bli bäst för alla – teamet, bolaget, kandidaterna. Det är vad vi allra mest tar med oss från mötet med det här fantastiska bolaget. Det var verkligen ett möte där vi kände att här man vill […]

Läs mer

Smakprov på vårt kompetensramverk…

Att använda sig av kompetensramverk i rekryteringsarbetet bidrar till struktur och därmed högre träffsäkerhet. Kompetensramverket används som underlag i kravprofilsarbetet, för intervjun, i bedömning av testdelen samt i referenstagningen. Bland annat. På HOME of Recruitment har vi tagit fram ett ramverk med kompetensbaserade intervjufrågor. Detta ramverk får man med sig när man går vår utbildning. […]

Läs mer

Hur fungerar personlighetstest i rekrytering?

Idag är det många som använder personlighetstest i rekryteringsprocesser. Ännu fler funderar på att göra det. Många trådar på LinkedIn vittnar om hur svårt det kan vara att välja testverktyg. ”Vad har ni för erfarenheter – vilket test funkar bäst?” skickas ut i nätverket. Testverktyg är superbra i urvalssammanhang – objektiva, rättvisa, icke-diskriminerande. Om de […]

Läs mer